Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Additional supervisory data quality checks

The ECB’s Banking Supervision Data Division, in cooperation with national competent authorities (NCAs) within the Single Supervisory Mechanism (SSM), has published a set of extra data quality checks in addition to those already included in the European Banking Authority’s supervisory reporting frameworks (COREP and FINREP).

These extra checks are aimed at enhancing the quality of supervisory reporting data in accordance with Article 4(1) of Decision ECB/2014/29 of 2 July 2014 as amended by Decision ECB/2017/23 of 3 August 2017. The ECB applies these checks in conjunction with other controls as part of the quality assessment of supervisory reporting data; NCAs implement them whenever possible and feasible. The list below is updated as new checks are deemed necessary and defined.

List of additional checks (updated on 31 October 2023)

The ECB strongly encourages significant institutions (SIs) within the SSM to implement the extra checks in their own reporting systems prior to the submission of data to NCAs. SIs are also encouraged to ensure compliance with the checks before the supervisory reporting frameworks are remitted to the NCAs.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων