PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB teikia Yveso Merscho kandidatūrą į Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas

2019 m. balandžio 9 d.

  • Valdančioji taryba teikia Europos Parlamentui pasiūlymą dėl naujo ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo.
  • Po balsavimo Parlamente sprendimą galutinai patvirtins Europos Sąjungos Taryba.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba pasiūlė skirti ECB vykdomosios valdybos narį Yvesą Merschą ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju.

Vadovaudamasis ECB ir Europos Parlamento tarpinstituciniu susitarimu, ECB apie savo sprendimą pranešė Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto pirmininkui Roberto Gualtieri ir Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos pirmininkui Eugenui Teodorovici. Yvesas Merschas dalyvaus ECON komiteto klausyme; jo data bus patvirtinta vėliau. Pagal BPM reglamento 26 straipsnio 3 dalį, kandidato skyrimą turi patvirtinti Europos Parlamentas. Jį patvirtinus, Taryba priims įgyvendinimo sprendimą skirti Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoją. BPM reglamente nustatyta, kad Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas turi būti ECB vykdomosios valdybos narys.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor tel. +49 69 1344 95596.

Kontaktai žiniasklaidai