Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP nimetas järelevalvenõukogu aseesimehe kandidaadiks Yves Merschi

9. aprill 2019

  • EKP nõukogu ettepanek EKP järelevalvenõukogu uue aseesimehe ametisse nimetamise kohta esitatakse Euroopa Parlamendile.
  • Lõpliku heakskiidu annab Euroopa Liidu Nõukogu pärast hääletusvooru Euroopa Parlamendis.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu esitas ettepaneku nimetada EKP juhatuse liige Yves Mersch EKP järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse.

Kooskõlas EKP ja Euroopa Parlamendi institutsioonidevahelise kokkuleppega teavitas EKP oma otsusest Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) esimeest Roberto Gualtierit. Samuti teavitas EKP majandus- ja rahandusministrite nõukogu eesistujat Eugen Teodorovicit. ECONi komisjon korraldab edaspidi kinnitataval kuupäeval Yves Merschi ärakuulamise. Kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi määruse artikli 26 lõikega 3 peab ametisse nimetamise heaks kiitma Euroopa Parlament. Pärast seda võtab nõukogu vastu rakendusotsuse, millega nimetatakse järelevalvenõukogu esimees ametisse. Ühtse järelevalvemehhanismi määruse kohaselt peab järelevalvenõukogu aseesimees olema EKP juhatuse liige.

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine