Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Integritetspolicy för vår webbplats

ECB har ett åtagande att skydda användarnas personliga integritet. Dina personliga uppgifter används bara för de ändamål som beskrivs nedan. De lämnas inte ut i marknadsföringssyfte.

Alla personliga uppgifter bearbetas i linje med EU:s dataskyddslagstiftning och ECB:s regler för IT-säkerhet och konfidentialitet.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

ECB är registeransvarig och generaldirektoratet för kommunikation ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Ett begränsat antal av ECB:s medarbetare kommer att ha åtkomst till dina personuppgifter. Externa organ kan också hantera uppgifter å ECB:s vägnar och under ECB:s ledning.

Vilken information samlar ECB in från denna webbplats och i vilket syfte?

Kakor

Kakor (cookies) är små filer som en webbplatsserver skickar till webbläsaren på din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats informerar webbläsaren servern om att du varit där tidigare. Kakor hjälper oss att spara användarpreferenser, följa användartrender och, på aggregerad bas, förbättra användarupplevelsen.

Kakor:

Inte godkända

En gång i halvåret raderar vi alla förstapartskakor och ber dig på nytt att göra ett val. Vi gör det för att försäkra oss om att dina val fortfarande är relevanta.

Funktionella kakor

Med dessa kakor kan vi öka webbplatsens användarvänlighet och prestanda genom att memorera inställningar vid besök på webbplatsen, t.ex. språkval.

Prestandakakor

Dessa kakor samlar in information om hur du använder vår webbplats och hjälper oss att t.ex. förstå vad som intresserar våra användare och mäta hur effektiv vår kommunikation är. På så vis kan vi mer specifikt anpassa innehållet på vår webbplats efter dina behov och förbättra vad vi erbjuder dig, t.ex. säkerställa att du lättare hittar det du söker. I prestandakakorna inkluderas även kakor från de sociala medier och Google-tjänster som finns på webbplatsen.

Vi använder t.ex. Google Analytics för att få fram statistik över hur vår webbplats används. Uppgifterna skickas även till servrar som drivs av Google (vilka kan befinna sig utanför EU) och används för att ge ECB aggregerad statistik om antalet besök och besökslängd, användarmönster, trafikkällor, användardemografi och sökningar som gjorts på denna webbplats.

Dessutom kan vi i vissa fall använda oss av Google Optimize för att se hur vi kan förbättra användarvänligheten på vår webbplats.

Vi samlar in uppgifter för att hålla koll på antalet besökare på webbplatsen, hantera besökstrafik och förbättra funktion och användbarhet. Vi identifierar inte enskilda besökare och vi erhåller anonymiserade och sammanställda data.

Google har sina egna integritetspolicyer.

Google Analytics Googles integritetspolicy Privacy Shield-certifiering

Google lagrar endast följande uppgifter efter ditt godkännande: online-id, inbegripet identifierare via kakor, IP-adress och enhets-id samt klient-id. ECB har en 14-månaders lagringsperiod i Google Analytics. ECB har även en automatisk funktion som döljer IP-adress och avaktiverar användar-id.

Under en försöksperiod använder vi dessutom den Europabaserade tjänsten Matomo Cloud för att få statistik om hur webbplatsen används. Alla insamlade uppgifter anonymiseras och lagras enbart på ECB:s servrar. Matomo Clouds integritetspolicy finns på företagets webbplats.

Kakor från tredje part

Vissa inslag från tredje part på vår webbplats kan kräva kakor, t.ex. mediaspelare eller inbäddat innehåll från sociala medier. Dessa funktioner kommer inte att fungera om du inte accepterar kakorna.

Logginformation

Servrar registrerar automatiskt information som användarens webbläsare sänder när hen besöker en webbplats. Dessa servrar kan innehålla information som datum och tid för användarens besök, IP-adress, typ av webbläsare, dess språk, skärmstorlek och en eller flera kakor som identifierar webbläsaren. Sådan logginformation lagras under maximalt 10 månader och raderas därefter. Den information som ECB samlar in används bara för att sammanställa statistik, på aggregerad bas, över användningen av denna webbplats samt av underhålls- och säkerhetsskäl.

Personlig information som överförs via webbplatsen eller e-post

Vi samlar bara in ytterligare personuppgifter med ditt godkännande, t.ex. e-postadress om du vill anmäla dig till en utskickslista. På de relevanta sidorna finns mer information om vilka personuppgifter vi samlar in.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och behandlas av ECB med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Dina personuppgifter kommer inte längre att behandlas när du har återkallat ditt godkännande men tidigare behandling är fortsatt laglig.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter, inskränka behandlingen av dessa samt att, under vissa förutsättningar, begära att de lagrade personuppgifterna raderas.

Du kan åberopa dina rättigheter genom att kontakta generaldirektoratet för kommunikation på webmaster@ecb.europa.eu. Vid ytterligare frågor kan du också kontakta ECB:s personuppgiftsombud (ECB’s Data Protection Officer) på dpo@ecb.europa.eu.

Du kan när som helst kontakta Europeiska datatillsynsmannen via European Data Protection Supervisor avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning