Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

How real is Europe’s banking union? (Slides from the presentation)

Presentation by Ignazio Angeloni, Member of the Supervisory Board of the ECB, Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., 19 April 2018

Slides from the presentation
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning