Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Euro area banks after the 2016 Stress Test (slides from the presentation)

Speech by Ignazio Angeloni, member of the Supervisory Board of the European Central Bank,
at the Conference on “The Strengths and Weaknesses of European Banking”,
Imperial College, London, 26 September 2016

[download the slides on the right hand side]

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
SEE ALSO

Find out more about related content

Visselblåsning