Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

The future of regulation in Europe

Speech by Luc Coene, ECB representative to the Supervisory Board of the ECB,
at the Deloitte Global Financial Services Networking Meeting,
Dublin, 29 September 2015

(Slides available for download)

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
SEE ALSO

Find out more about related content

The future of regulation in Europe

Slides
Visselblåsning