Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP viis lõpule FinecoBanki ja LHV Groupi varade kvaliteedi hindamise

15. märts 2024

  • Varade kvaliteedi hindamine toimus pärast pankade liigitamist olulisteks krediidiasutusteks.
  • Hindamine keskendus krediidiriskile ning kapitalipuudujääki ei tuvastatud.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna FinecoBank S.p.A. ja AS LHV Groupi varade kvaliteedi hindamise tulemused. Mõlemad pangad liigitati olulisteks krediidiasutusteks ja seega kuuluvad need nüüd EKP otsese järelevalve alla.

Järelevalveasutused teevad varade kvaliteedi hindamisi selleks, et vaadata läbi pankade varade väärtus usaldatavusnõuete seisukohast, suurendada riskipositsioonide läbipaistvust ja hinnata kapitalitaseme adekvaatsust. Iga panga varade kvaliteedi hindamise tulemusi võetakse arvesse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis, mille käigus hinnatakse panga individuaalset riskiprofiili.

FinecoBanki ja LHV Groupi varade kvaliteedi hindamisel keskenduti krediidiriskile. FinecoBanki hindamine hõlmas eluasemekinnisvara ja muid jaeportfelle ning LHV Groupi hindamine hõlmas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning kinnisvaraportfelle. Mõlema panga puhul moodustavad valitud portfellid üle 80% nende krediidiriskiga kaalutud varadest.

Varade kvaliteedi hindamise tulemused näitavad, et kummalgi pangal ei ole kapitalipuudujääki, sest nende esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhtarvud ei lange allapoole eelmiste hindamiste 8% künnist. Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv on põhinäitaja, mille alusel hinnatakse panga rahanduslikku usaldusväärsust. Mõlemad pangad nõustusid hindamistulemuste avalikustamisega.

Pank

Algne CET1 suhtarv

Varade kvaliteedi hindamise mõju

Hindamise tulemusel kohandatud CET1 suhtarv*

AS LHV Group

16,02%

–271 baaspunkti

13,30%

FinecoBank S.p.A

20,82%

–21 baaspunkti

20,61%

* Ümardamise tõttu võib näitajates esineda lahknevusi.

Üksikasjalikud tulemused ja lähem teave varade kvaliteedi hindamise kohta on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastavad Esther Tejedor ( tel: +49 69 1344 95596) ning Andrea Zizola (tel: +49 69 1344 6551).

Märkused.

  • Hiljuti oluliseks liigitatud või tõenäoliselt peagi oluliseks liigitatavad pangad läbivad nii varade kvaliteedi hindamise kui ka stressitesti. Alates 2022. aastast on neid tehtud eraldi hindamistena, mille tulemused avaldatakse samuti eraldiseisvalt. EKP võib siiski teha vajaduspõhiselt ka põhjalikke hindamisi, mis hõlmavad varade kvaliteedi hindamist ja stressiteste.
  • FinecoBank kuulub EKP otsese järelevalve alla alates 1. jaanuarist 2022 ja LHV alates 1. jaanuarist 2023. Mõlemad pangad osalesid 2023. aasta SREPi tsüklis.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine