Postupak nadzorne provjere i ocjene

Nadzorna tijela procjenjuju rizike kojima su banke izložene i provjeravaju jesu li one sposobne pravilno upravljati tim rizicima. Ta se aktivnost naziva postupak nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Cilj joj je usklađena procjena profila rizika banaka i donošenje odluka o potrebnim nadzornim mjerama.

Rezultati SREP‑a

Agregatni rezultati SREP-a u 2019.

Svake godine objavljujemo sažetak rezultata SREP‑a za sve banke koje izravno nadziremo.

Zahtjev u sklopu drugog stupa, P2R

Određujemo koliko kapitala nadzirana banka treba držati s obzirom na rizike kojima je izložena.

Rezultati SREP-a u prethodnim godinama

Objavljujemo rezultate SREP-a svake godine od 2015.


Kako provodimo SREP?

Metodologija SREP-a

Nadzornici se služe jedinstvenom metodologijom i skupom usklađenih alata kako bi bili dosljedni u procjeni banaka. Usredotočeni su na sljedeće:

Poslovni model

Nadzornici analiziraju poslovni model banke kako bi bolje razumjeli njezine glavne aktivnosti i poslovna područja, okružje u kojem posluje i njezine ključne ranjivosti.

Interno upravljanje

Nadzornici proučavaju kako se bankom upravlja tako što u njoj provjeravaju ključne osobe, funkcije, upravljačka tijela i odbore.

Rizici za kapital

Nadzornici procjenjuju četiri kategorije rizika: kreditni rizik, tržišni rizik, kamatni rizik u bankovnoj knjizi i operativni rizik.

Rizici za likvidnost

Nadzornici procjenjuju sposobnost banke da zadovolji ad hoc potrebe za gotovinom, na primjer u razdobljima gospodarske neizvjesnosti kada štediše mogu podići mnogo više novca nego što je uobičajeno.


Na čemu se temelji SREP?

Testiranje na stres

Polazeći od rezultata testiranja otpornosti na stres, nadzornici u ranoj fazi SREP-a utvrđuju i razmatraju ranjivosti banaka.

Nadzorni prioriteti

Nadzor banaka ESB-a svake godine određuje nadzorne prioritete kojima će se voditi u provedbi SREP-a u sljedećoj godini.

Procjena rizika

Svake godine nadzor banaka ESB‑a utvrđuje i procjenjuje rizike kojima su banke izložene kako bi odredio na koja se područja treba usredotočiti.