Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ ще извърши цялостна оценка на шест български банки

12 ноември 2018 г.

 • Банковият надзор в ЕЦБ ще извърши цялостна оценка на шест български банки
 • Оценката се провежда в контекста на искането от страна на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ
 • Очаква се резултатите да бъдат публикувани през юли 2019 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще извърши цялостна оценка на шест български банки. Процедурата, включваща преглед на качеството на активите и стрес тест, е вследствие на това, че на 18 юли 2018 г. България отправи искане за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ. Цялостната оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на държава членка на ЕС, чиято парична единица е различна от еврото.

На оценка ще бъдат подложени следните шест банки:

 • УниКредит Булбанк АД
 • Банка ДСК ЕАД
 • Обединена българска банка АД
 • Първа инвестиционна банка АД
 • Централна кооперативна банка АД
 • Инвестбанк АД

Прегледът на качеството на активите и стрес тестът ще се основават на методологиите, които банковият надзор в ЕЦБ прилага в редовните си цялостни оценки на банките с актуална класификация като значими или с възможност да станат значими по смисъла на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Процедурата ще започне през ноември 2018 г., а резултатите – в агрегиран вид и поотделно за всяка банка – се очаква да бъдат публикувани през юли 2019 г. Крайната дата за целите на процедурата ще бъде 31 декември 2018 г.

В съответствие с член 4 от Решение ЕЦБ/2014/5, в който се уточнява процедурата за установяване на тясно сътрудничество, в оценката на ЕЦБ по искането на България за установяване на тясно сътрудничество ще бъде включена и оценка на релевантното национално законодателство, като се вземе предвид и неговото прилагане на практика. В това отношение член 7, параграф 2 от Регламента за ЕНМ изисква националното законодателство на държава членка, която желае да установи тясно сътрудничество, трябва да гарантира, че националният компетентен орган ще бъде задължен да приеме всяка изискана от ЕЦБ мярка по отношение на кредитните институции. Успоредно с това банковият надзор в ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с Българската народна банка с оглед на потенциалната ѝ бъдеща роля на национален компетентен орган, за да подпомогне безпрепятственото ѝ интегриране в единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Медиите могат да се обръщат за информация към Никос Керанис, тел.: +49 69 1344 7806.

Забележки:

 • ЕЦБ публикува на уебсайта си често задавани въпроси по тази тема.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал