Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Litva se bo 1. januarja 2015 pridružila euroobmočju in enotnemu mehanizmu nadzora

23. julij 2014

EMBARGO

Prepoved objave do 15.00 po srednjeevropskem času v sredo, 23. julija 2014
  • Menjalno razmerje med litasom in eurom je določeno na ravni 3,45280 LTL = 1 EUR.

  • ECB bo začela nadzirati litovske banke leta 2015.

  • Litovske banke so vključene v celovito oceno.

Danes je Svet EU formalno odobril vstop Litve v euroobmočje s 1. januarjem 2015 in določil menjalno razmerje med litovskim litasom in eurom na ravni 3,45280 proti 1 (kar se ujema s trenutnim centralnim tečajem litasa v mehanizmu deviznih tečajev ERM II). Evropska centralna banka (ECB) in Lietuvos bankas sta se dogovorili, da bosta dogajanje na deviznem trgu litovskega litasa v razmerju do eura spremljali do 1. januarja 2015. ECB bo neposredni nadzor nad največjimi litovskimi bankami prevzela januarja 2015, saj se država pridružuje tudi enotnemu mehanizmu nadzora. Litva v skladu z zahtevo Lietuvos bankas od januarja 2014 sodeluje v celoviti oceni bančnih bilanc skupaj z 18 državami euroobmočja. Ocena zadeva tri kreditne institucije v Litvi, ki so po sredstvih največje: SEB bankas, Swedbank in DNB bankas.

Celovita ocena je temeljit pregled bilanc in odpornosti največjih institucij, preden bo ECB prevzela nadzorne naloge. Rezultati za Litvo bodo v okviru razkritja za vse banke objavljeni oktobra 2014.

Pojasnila:

  • Dogovor o spremljanju litasa sodi v okvir ERM II. Sodelovanje v ERM II in merjenje običajnega razpona nihanja najmanj v zadnjih dveh letih sodita med konvergenčne kriterije, ki morajo biti izpolnjeni pred vstopom v euroobmočje.

  • Menjalno razmerje med litasom in eurom je določeno s spremembo Uredbe (ES) št. 2866/98, ki bo začela veljati 1. januarja 2015.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034, ali na Rolfa Bendersa, tel. +49 69 1344 6925.

Stiki za medije