Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB sāk visaptverošu novērtējumu pirms uzraudzības pienākumu uzņemšanās

2013.23.10.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz trešdienai, 2013. gada 23. oktobrim, plkst. 9.00 pēc Viduseiropas laika
  • Lielajās bankās tiks veikts riska novērtējums, aktīvu kvalitātes pārbaude un stresa tests

  • Vērtēšana tiks sākta novembrī un ilgs 12 mēnešus

  • Mērķis – uzlabot caurredzamību, veikt korekcijas un stiprināt uzticību

ECB šodien nāca klajā ar sīkāku informāciju par visaptverošu novērtējumu, kas tiks īstenots, gatavojoties vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros pilnībā uzņemties uzraudzības pienākumus. Tiks publiskots arī banku saraksts, kuras tiks vērtētas. Novērtējums ir būtisks solis, veicot vienotā uzraudzības mehānisma sagatavošanas darbus un – plašākā nozīmē – veicinot banku bilanču lielāku caurredzamību un konsekventu Eiropas uzraudzības praksi.

Vērtēšana tiks sākta 2013. gada novembrī un pabeigta pēc 12 mēnešiem. Tā tiks īstenota sadarbībā ar to dalībvalstu, kuras piedalās vienotajā uzraudzības mehānismā, nacionālajām kompetentajām iestādēm un saņems neatkarīgu trešo personu atbalstu visos līmeņos ECB un nacionālajās kompetentajās iestādēs.

Novērtējumam ir trīs galvenie mērķi: caurredzamība, lai uzlabotu par banku stāvokli pieejamās informācijas kvalitāti; korekcijas, lai vajadzības gadījumā noteiktu un īstenotu nepieciešamos pasākumus; uzticības stiprināšana, lai sniegtu visām iesaistītajām pusēm pārliecību, ka bankas pamatā ir stabilas un uzticamas.

Novērtējumu veidos trīs elementi: 1) riska novērtējums uzraudzības nolūkos, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi pārbaudītu galvenos riskus, t.sk., likviditāti, aizņēmumu apjomu un finansējumu; 2) aktīvu kvalitātes pārbaude, lai uzlabotu banku riska darījumu caurredzamību, veicot banku aktīvu kvalitātes pārbaudi, t.sk., aktīvu un nodrošinājuma novērtējuma atbilstību un saistītos noteikumus; 3) stresa tests, lai pārbaudītu banku bilanču elastību stresa scenāriju apstākļos. Šie trīs elementi ir savstarpēji cieši saistīti. Gan aktīvu kvalitātes pārbaudes, gan bāzes stresa testa scenārija novērtējums tiks balstīts uz pirmā līmeņa pamatkapitāla rādītāju 8% kapitāla etalonu saskaņā ar Kapitāla prasību direktīvu IV/Kapitāla prasību regulu (ar pārejas nosacījumiem). Sīkāka informācija par stresa testu tiks paziņota vēlāk sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi.

Visaptverošā novērtējuma beigās tiks publiskots rezultātu apkopojums valstu un banku līmenī, kā arī ieteikumi attiecībā uz uzraudzības pasākumiem. Šie visaptverošie rezultāti tiks publicēti līdz 2014. gada novembrim, kad ECB uzņemsies uzraudzības pienākumus, un tajos būs ietverti secinājumi par visaptverošā novērtējuma trijiem pīlāriem.

ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi) sacīja: "Vienots visaptverošs novērtējums, ko vienādi piemēro visām nozīmīgajām bankām, kas veido 85% euro zonas banku sistēmas, ir būtisks solis uz priekšu Eiropai un euro zonas tautsaimniecības nākotnei. Caurredzamība būs novērtējuma galvenais mērķis. Gaidāms, ka šis novērtējums stiprinās privātā sektora uzticību euro zonas banku stabilitātei un to bilanču kvalitātei."

Sīkāka informācija par šo novērtējumu sniegta pievienotajā pārskatā par visaptveroša novērtējuma galvenajām iezīmēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzam vērsties pie Džillas Fordes (Jill Forde) vai Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger) pa tālruni +49 69 1344 7455.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana