Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Prezentare generală a instituțiilor mai puțin semnificative

Instituțiile mai puțin semnificative sunt situate în fiecare țară participantă la Mecanismul unic de supraveghere (MUS). Deși cota de piață a instituțiilor mai puțin semnificative în sistemele bancare naționale variază considerabil de la o țară la alta, activitățile acestora tind să fie mai concentrate din punct de vedere geografic decât cele ale instituțiilor semnificative. Multe instituții mai puțin semnificative oferă servicii unor comunități sau regiuni mai mici, în funcție de amplasarea lor. În plus, portofoliile de produse oferite de instituțiile mai puțin semnificative sunt, de regulă, mai restrânse și mai specializate decât cele oferite de instituțiile semnificative. Segmentele în care se specializează unele instituții mai puțin semnificative includ finanțarea auto, activitățile bancare ipotecare, împrumuturile acordate unor sectoare specifice și furnizarea de servicii în domeniul valorilor mobiliare.

Atât mai jos, cât și în Raportul privind supravegherea instituțiilor mai puțin semnificative, elaborat de BCE, sunt disponibile informații mai detaliate cu privire la instituțiile mai puțin semnificative din Europa. Sunt incluse, de asemenea, informații specifice privind sistemele instituționale de protecție (SIP), întrucât un număr mare de instituții mai puțin semnificative sunt membre ale unui astfel de sistem.

Prezentare generală a sectorului instituțiilor mai puțin semnificative

Sectorul instituțiilor mai puțin semnificative din Europa este format din aproximativ 2 000 de entități bancare la cel mai înalt nivel de consolidare. Alte 250 de entități acționează în calitate de filiale ale altor instituții mai puțin semnificative, în timp ce aproximativ 60 de instituții mai puțin semnificative funcționează ca sucursale individuale. În total, este vorba despre circa 2 400 de entități care sunt supravegheate de autoritățile naționale competente (ANC) din cele 21 de țări participante. Cea mai mare parte a sectorului instituțiilor mai puțin semnificative încă este concentrată în Germania, Austria și Italia, unde există sisteme descentralizate mari de case de economii și/sau bănci cooperatiste.

Sectorul instituțiilor mai puțin semnificative, în funcție de modelul de afaceri la nivelul țărilor participante

(număr de entități)

Decembrie 2021

Sursa: Calcule BCE bazate pe clasificarea pe modele de afaceri utilizată în cadrul MUS.
Notă: Numărul de instituții mai puțin semnificative și de sucursale la cel mai înalt nivel de consolidare (inclusiv infrastructuri ale pieței financiare).

Nu doar cota de piață a sectorului instituțiilor mai puțin semnificative variază considerabil între țările participante, ci și modelele de afaceri predominante ale instituțiilor mai puțin semnificative la nivel național. Aceasta include prezența instituțiilor mai puțin semnificative într-o varietate de segmente dinamice de piață: de la credite de consum și credite imobiliare la servicii bancare private și gestionarea activelor. Activitățile instituțiilor mai puțin semnificative tind să fie mai concentrate din punct de vedere geografic decât cele ale instituțiilor semnificative, activitatea de creditare pe segmentul de retail reprezentând modelul de afaceri predominant.

Sectorul instituțiilor mai puțin semnificative, pe țări

(număr de entități și active totale)

Decembrie 2021

Sursa: Calcule BCE.
Notă: Numărul de instituții mai puțin semnificative și de sucursale la cel mai înalt nivel de consolidare (inclusiv infrastructuri ale pieței financiare).

Pentru mai multe informații privind sectorul instituțiilor mai puțin semnificative, consultă următoarele publicații ale BCE:

Prezentare generală a sistemelor instituționale de protecție

Un sistem instituțional de protecție (SIP) este definit în Regulamentul privind cerințele de capital (Capital Requirements Regulation – CRR) ca un acord contractual sau statutar de stabilire a responsabilităților care (i) protejează instituțiile respective și (ii) le garantează lichiditatea și solvabilitatea pentru a evita falimentul, în cazul în care este necesar. În conformitate cu condițiile prevăzute în CRR, autoritățile competente pot să nu aplice cerințele prudențiale selectate – de exemplu în ceea ce privește lichiditatea în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din CRR sau la luarea în considerare a expunerilor intragrup în valorile calculate ale expunerilor ponderate la risc în conformitate cu articolul 113 alineatul (7) din CRR – sau pot permite anumite derogări (de exemplu, aplicarea unor ponderi mai scăzute ale ieșirilor și a unor ponderi mai ridicate ale intrărilor pentru calcularea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (articolul 422 alineatul (8) și articolul 425 alineatul (4) din CRR) pentru instituțiile membre ale SIP).

SIP sunt recunoscute, în prezent, în scopul CRR în patru țări participante la MUS: Austria, Germania, Italia și Spania. Relevanța SIP este semnificativă, având în vedere că membrii acestora reprezintă circa 50% dintre băncile din zona euro și dețin aproximativ 10% din activele totale ale sistemului bancar. De fapt, instituțiile semnificative aflate sub supravegherea bancară a BCE și instituțiile mai puțin semnificative sunt adesea membre ale aceluiași SIP. Cele două sectoare principale acoperite de SIP în cele patru țări din zona euro sunt băncile cooperatiste și casele de economii.

În anul 2016, BCE a publicat orientări privind modalitatea de evaluare a SIP și de coordonare a activităților desfășurate de BCE și ANC în această privință. Orientările asigură că BCE și ANC evaluează noile candidaturi pentru SIP în mod armonizat, monitorizând cu consecvență SIP pentru a asigura că acestea respectă cerințele juridice.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate