Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Sosiaalisen median seuranta EKP:ssä

Tietosuojalauseke

EKP pyrkii ymmärtämään, miten sosiaalisessa mediassa keskustellaan rahapolitiikasta, pankkivalvonnasta ja muista EKP:n kannalta tärkeistä aiheista, jotta se voi ottaa suuren yleisön tarpeet paremmin huomioon viestinnässään. Siksi EKP – kuten muutkin julkiset laitokset – analysoi tehtäviinsä liittyvää sosiaalisen median sisältöä ja seuraa omilla kanavillaan käytävää keskustelua. EKP ottaa analyysin pohjalta tehdyt johtopäätökset huomioon viestintästrategiassaan.

EKP:hen sovellettava tietosuojalainsäädäntö

Henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

EKP on käsittelemiensä henkilötietojen rekisterinpitäjä. EKP käyttää ulkoista palveluntarjoajaa, joka käsittelee ja analysoi sosiaalisesta mediasta kerättyjä tietoja EKP:n ohjauksessa ja sen puolesta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

EKP kerää ja käsittelee henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseksi yleisen edun nimissä. EKP varmistaa, että henkilötietojen käsittelyssä käytetään asianmukaisia suojatoimia sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. EKP on myös pyytänyt ohjeita Euroopan tietosuojavaltuutetulta ja noudattaa niitä henkilötietojen käsittelyssä.

Käsiteltyjen tietojen alkuperä ja tyyppi

Ulkoinen palveluntarjoaja kerää ja analysoi tietoa eri sosiaalisen median kanavien julkisesta sisällöstä sekä seuraa muuta verkkosisältöä, kuten foorumeja, blogeja ja uutissivustoja. Ulkoinen palveluntarjoaja käsittelee ainoastaan julkisesti saatavilla olevia tietoja.

Ulkoinen palveluntarjoaja käsittelee EKP:n puolesta seuraavia henkilötietoja:

  • tunnistamistiedot (nimi, käyttäjänimi, käyttäjätunnus ja maantieteellinen alue)
  • henkilön ominaisuudet (ikä, sukupuoli ja siviilisääty)
  • kulutustottumukset
  • harrastukset ja kiinnostuksen kohteet
  • ammatillinen ja koulutustausta
  • kuvat ja videot
  • muut analysoitavalla verkkosivulla tai kolmannen osapuolen alustalla julkaistut tiedot.

EKP analysoi vain osan näistä ulkoisen palveluntarjoajan keräämistä henkilötiedoista ja tarkastelee tietoja pääasiassa vain koosteena. Yksittäisiäkin julkaisuja voidaan kuitenkin käyttää esimerkkeinä kuvaamaan sosiaalisen median käyttäjien yleistä asennetta EKP:tä kohtaan. Käyttö rajoittuu sosiaalisen median vaikuttajiin sekä käyttäjiin, jotka julkaisevat sisältöä EKP:stä ammattinsa puolesta.

EKP on rajannut seurattavat aiheet tiukasti ja varmistanut, että sen henkilöstö noudattaa selkeitä ohjeita ja salassapitovelvollisuutta käyttäessään ulkoisen palveluntarjoajan tietokantaa.

Kuka pääsee käsiksi henkilötietoihin?

Henkilötietoja luovutetaan vain valtuutetuille EKP:n työntekijöille.

Kuinka kauan EKP säilyttää henkilötietoja?

Henkilötietoja sisältäviä raportteja säilytetään enintään viisi vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan tai poistetaan. Ulkoinen palveluntarjoaja poistaa EKP:n ohjeiden mukaisesti hakujen tulokset kuuden kuukauden jälkeen. Ulkoisen palveluntarjoajan palvelimelta poistetaan kuuden kuukauden kuluttua myös automaattiset varmuuskopiot.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkastella ja oikaista tallennettuja henkilötietoja, rajoittaa niiden käsittelyä ja tietyissä tapauksissa pyytää niiden poistamista. EKP ei ole kuitenkaan suoraan yhteydessä niihin sosiaalisen median käyttäjiin, joiden henkilötietoja käsitellään, eikä sillä periaatteessa ole käyttäjien yhteystietoja, joten sen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista ilmoittaa henkilökohtaisesti jokaiselle käyttäjälle heidän tietojensa käsittelystä. Siksi tietojen mahdollisesta käsittelystä tiedotetaan sosiaalisen median käyttäjille tällä yksityisyydensuojalausekkeella.

Oikeuksien käyttäminen

Oikeuksia voi käyttää lähettämällä sähköpostia mediaseurantayksikölle.

Lisätietoa

EKP:n ulkoisen palveluntarjoajan tietosuojaseloste sisältää tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä sekä palveluntarjoajan yhteystiedot.

Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostitse EKP:n tietosuojavastaavalle.

Yhteyden ottaminen Euroopan tietosuojavaltuutettuun

Lisäksi käyttäjillä on oikeus kääntyä kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä