Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Organizacijska načela za Eurosustav i Jedinstveni nadzorni mehanizam

Za Eurosustav, uz poštivanje temeljnog načela decentralizacije:  

Sudjelovanje

Sve članice Eurosustava i Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) pridonosit će strateški i operativno ostvarenju ciljeva.

Suradnja

Sve članice Eurosustava i SSM‑a obavljat će sve svoje funkcije u duhu suradnje i timskog rada.

Transparentnost i odgovornost

Sve članice Eurosustava i SSM‑a djelovat će transparentno i u potpunosti odgovarati za uspješnost svih svojih funkcija.

Razdvajanje europskih i nacionalnih aktivnosti

Aktivnosti nacionalnih središnjih banaka i nacionalnih nadležnih tijela koje se odvijaju na europskoj razini jasno će se utvrditi i razdvojiti od aktivnosti koje se odnose na zadaće na nacionalnoj razini.

Kohezija i jedinstvo

Poštujući pravni status svojih članica, Eurosustav će djelovati kao kohezivan, ujedinjen subjekt, a SSM kao kohezivan, koordiniran subjekt. I Eurosustav i SSM djelovat će kao tim i govoriti istim glasom, nastojeći se približiti građanima Europe.

Razmjena resursa

Članice Eurosustava i SSM‑a promicat će razmjenu ljudskih potencijala, znanja i iskustava.

Učinkovitost i djelotvornost odlučivanja

U svim postupcima odlučivanja i razmatranja, i u Eurosustavu i u SSM‑u, nastojat će se postići učinkovitost i djelotvornost. Odlučivanje će se usredotočiti na analizu i argumente te na izražavanje različitih stajališta.

Ekonomičnost, mjerenje i metode

Članice Eurosustava i SSM‑a razborito će upravljati svim sredstvima te će u svim svojim aktivnostima promicati djelotvorna i ekonomična rješenja.
Eurosustav i SSM razvit će sustave kontrole i pokazatelje uspješnosti kojima će mjeriti ispunjavanje svojih funkcija i usklađenost s ciljevima.

Dodatno će se razraditi i upotrebljavati usporedne metode procjene troškova i izvješćivanja o troškovima.

Korištenje sinergijama i izbjegavanje udvostručenja posla

Uzimajući u obzir odijeljenost zadaća koje se odnose na monetarnu politiku i nadzornih zadaća, i u Eurosustavu i u SSM‑u utvrdit će se moguće sinergije i ekonomije razmjera, koje će se upotrebljavati u opsegu u kojem to bude izvedivo.
Izbjegavat će se nepotrebno udvostručenje posla i resursa, kao i pretjerana i neučinkovita koordinacija. S tim ciljem odlučno će se tražiti organizacijska rješenja koja osiguravaju učinkovitost, djelotvornost i brzo djelovanje, uz oslanjanje na iskustva stečena intenzivnom upotrebom postojećih resursa.

Eksternalizacija pomoćnih funkcija i aktivnosti Eurosustava razmatrat će se prema jednakim kriterijima, pri čemu će se u obzir uzimati pitanja u vezi sa sigurnošću.

 

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje