Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
 • PAZIŅOJUMS PRESEI

Saskaņā ar ECB veikto novērtējumu AS "PNB Banka" Latvijā nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās

2019. gada 15. augustā

 • Novērtējums tika veikts pēc būtiska kapitāla deficīta konstatēšanas.
 • Vienotā noregulējuma valde (VNV) atzinusi, ka noregulējums nav sabiedrības interesēs.

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) veikto novērtējumu AS "PNB Banka" Latvijā nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās atbilstoši Vienotā noregulējuma mehānisma regulai.

Sakarā ar nepieciešamo papildu aktīvu vērtības samazinājumu tās kapitāla stāvoklis būtiski pasliktinājās, rodoties situācijai, ka bankas saistības pārsniedza tās aktīvus. Banka nespēja izpildīt prasības darbības turpināšanai saskaņā ar izsniegto licenci un radīt pārliecību, ka tā tuvākajā nākotnē varēs nodrošināt atbilstību kapitāla prasībām.

Pēc tam, kad tika veikts novērtējums, ka šī banka nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās, ECB atbilstošā kārtībā informēja VNV, kura atzina, ka sabiedrības interesēs noregulējums nav nepieciešams.

No Latvijas Noguldījumu garantiju fonda par atbilstošiem noguldījumiem AS "PNB Bankā" garantētas izmaksas līdz 100 000 euro apmērā. Klienti var vērsties Finanšu kapitāla un tirgus komisijā, kas ir Noguldījumu garantiju fonda administrators.

Fakti par AS "PNB Banku"

 • AS "PNB Banka" (kura līdz 2018. gada novembrim darbojās ar nosaukumu "Norvik Banka") ir Latvijas sestā lielākā banka un tās kopējie aktīvi ir 550 milj. euro.
 • Banka tika izveidota 1992. gada aprīlī un pieder privātiem īpašniekiem.
 • 2019. gada 1. ceturkšņa beigās bankas piesaistīto noguldījumu apjoms bija 472 milj. euro.
 • Bankā kopš 2017. gada beigām konstatēti kapitāla prasību pārkāpumi.
 • Kompetentās iestādes vairākkārt aicinājušas AS "PNB Banku" atjaunot atbilstību prudenciālajām prasībām, kā arī atvēlējušas pietiekamu laiku pasākumu īstenošanai. Banka konsekventi nav piemērojusi korektīvos pasākumus.
 • ECB pārņēma AS "PNB Bankas" tiešo uzraudzību 2019. gada 4. aprīlī pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lūguma.
 • ECB 2019. gada 11. jūlijā pieņēma lēmumu par agrīno intervenci, aicinot banku noteiktā termiņā novērst kapitāla deficītu un citus trūkumus.
 • 2019. gada 25. jūlijā banka publicēja revidētos 2018. gada finanšu pārskatus. Gada finanšu pārskatu ārējais revidents sniedza atzinumu ar iebildēm, norādot, ka banka nav atzinusi pietiekamus uzkrājumus sagaidāmajiem kredītzaudējumiem no klientu kredītiem un debitoru parādiem. Tas arī norādīja, ka banka 2018. gada 31. decembrī nav atzinusi pietiekamus uzkrājumus pamatlīdzekļu vērtības samazinājumam.
 • 2019. gada 12. augustā noslēdzās ECB klātienes pārbaude, kurā tika atklāts būtisks uzkrājumu iztrūkums un konstatēti objektīvi elementi, kas liecina, ka bankas saistības pārsniedz tās aktīvus.
 • Banka nesniedza pierādījumus, ka tā varētu palielināt savu kapitālu agrīnās intervences lēmumā paredzētajā termiņā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr.: +49 69 1344 6321).

Saistītā informācija

Vienotā noregulējuma valde
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana