Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
 • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB konstatē, ka "ABLV Bank" kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga

2018. gada 24. februārī
 • Lēmums pieņemts pēc būtiskas šīs bankas likviditātes stāvokļa pasliktināšanās.
 • Stresa apstākļos aizplūstot noguldījumiem, pieejamie līdzekļi nav pietiekami.
 • Vienotā noregulējuma valde atzinusi, ka noregulējums nav sabiedrības interesēs.
 • Banka un tās meitassabiedrība Luksemburgā tiks likvidētas attiecīgi saskaņā ar Latvijas un Luksemburgas likumiem.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 23. februārī konstatēja, ka "ABLV Bank" kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga atbilstoši Vienotā noregulējuma mehānisma regulai. ECB arī konstatēja, ka šīs bankas meitassabiedrība "ABLV Bank Luxembourg" kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga.

Sakarā ar tās likviditātes situācijas būtisku pasliktināšanos banka, iespējams, nav spējīga samaksāt savus parādus paredzētajā termiņā. Bankai nebija nekavējoties pieejamu pietiekamu līdzekļu, lai izturētu noguldījumu aizplūdi stresa apstākļos pirms Latvijas noguldījumu garantijas fonda izmaksu uzsākšanas.

13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija (FinCEN) nāca klajā ar likumdošanas priekšlikumu saskaņā ar USA PATRIOT likuma 311. iedaļu uzskatīt "ABLV Bank" par iestādi, kas rada nopietnas bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darījumiem. Pēc šā paziņojuma sākās pēkšņa noguldījumu aizplūde no bankas, un tai bija liegta pieeja ASV dolāru finansējumam, kā rezultātā banka nevarēja veikt maksājumus ASV dolāros.

Attiecīgi ECB deva instrukciju Latvijas uzraudzības iestādei Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) noteikt bankai maksājumu ierobežojumus, lai dotu tai laiku nostabilizēt situāciju. Arī Luksemburgas iestādes noteica maksājumu ierobežojumus bankas meitassabiedrībai Luksemburgā.

Pēc tam, kad tika konstatēts, ka šīs bankas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas, ECB atbilstošā kārtībā informēja Vienotā noregulējuma valdi, kura atzina, ka noregulējums nav nepieciešams, jo tas nav sabiedrības interesēs. Tāpēc attiecīgi saskaņā ar Latvijas un Luksemburgas likumiem tiks veikta šo banku likvidācija.

No Latvijas Noguldījumu garantiju fonda par atbilstošiem noguldījumiem "ABLV Bank" garantētas izmaksas līdz 100 000 euro apmērā. Klienti var vērsties tieši bankā vai FKTK, kas ir Noguldījumu garantiju fonda administrators.

Fakti par "ABLV Bank"

 • "ABLV Bank" ir trešais lielākais aizdevējs Latvijā. Tai ir pārstāvniecības daudzās Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) valstīs.
 • 2017. gada 3. ceturkšņa beigās bankas piesaistīto noguldījumu apjoms bija 2.67 mljrd. euro, bet aktīvu apjoms – 3.63 mljrd. euro.
 • Banka dibināta 1993. gada septembrī kā reģionāla filiāle Aizkrauklē, un sākotnēji saucās "Aizkraukles banka". Vēlāk bankas nosaukums mainīts uz ABLV.
 • 1995. gadā banka sāka paplašināt savu darbību un izveidoja filiāli Rīgā.
 • Tā ir privāta banka, kura ir viena no trim Latvijas bankām tiešā ECB uzraudzībā.
 • "ABLV Bank" ir viena no sešām bankām, kuras Latvijas regulators uzskata par sistēmiski svarīgām. Atbilstoši šim statusam tai tika noteiktas papildu regulatīvās prasības.
 • 2016. gada maijā FKTK piemēroja "ABLV Bank" soda naudu 3 milj. euro apmērā un izteica brīdinājumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomu atbildīgajam bankas valdes loceklim.
 • Laikā no 2017. gada maija līdz novembrim bankā tika veikta sešus mēnešus ilga pārbaude saistībā ar aizdomām par Ziemeļkorejai noteikto sankciju pārkāpumu.
 • 2017. gada 24. novembrī FKTK un "ABLV Bank" noslēdza administratīvo līgumu, kurā abas puses vienojās par lietas izbeigšanu bez administratīvā akta izdošanas, jebkāda veida soda naudas vai citu sankciju piemērošanas.
 • FKTK uzdeva "ABLV Bank" uzlabot tās iekšējās kontroles sistēmu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana (Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

Piezīme.

 • Kā "iestādes, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas" uzraugi klasificē iestādes, kuras kļūst dzīvotnespējīgas. Noregulējums ir grūtībās nonākušu banku pārstrukturēšana ar minimālu ietekmi uz reālo ekonomiku un publiskajām finansēm. Euro zonas līmenī par to atbild Vienotā noregulējuma valde.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana