European Central Bank
Latviešu
Other languages2 +
Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB 2016. gadā plāno veikt četru banku visaptverošo novērtējumu

2016. gada 10. maijā
  • ECB banku uzraudzības jomā 2016. gadā veiks četru banku visaptverošo novērtējumu.
  • Tiks vērtētas Īrijas, Itālijas, Latvijas un Slovēnijas bankas.
  • Rezultāti gaidāmi 2016. gada novembrī.

Visās bankās, kuras nonāk vai varētu nonākt Eiropas Centrālās bankas (ECB) tiešā uzraudzībā, ECB vispirms veic visaptverošu novērtējumu, t.sk. aktīvu kvalitātes pārbaudi un stresa testu. ECB regulāri veic šādas pārbaudes bankās, kuras nesen klasificētas kā nozīmīgas vai kuras var kļūt nozīmīgas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktam.

2016. gadā tiks novērtētas šādas bankas:

  • Abanka d.d. (Slovēnija)
  • Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" (Latvija)
  • Banca Mediolanum S.p.A. (Itālija)
  • Citibank Europe plc (Īrija)

Novērtējums tika uzsākts 2016. gada martā un gaidāms, ka tā rezultāti tiks publicēti 2016. gada novembrī. Tas tiek veikts atsevišķi no 2016. gada ES mēroga stresa testa, kuru koordinē Eiropas Banku iestāde, un tā ietvaros ECB novērtē euro zonas banku izlasi.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana (Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

Kontaktinformācija presei