Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη σταδιακή παύση των τραπεζικών εργασιών της RCB Bank

24 Μαρτίου 2022

  • Η ΕΚΤ εγκρίνει την πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων της RCB Bank της Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα (Hellenic Bank).
  • Η ΕΚΤ περιορίζει τις τραπεζικές εργασίες της RCB Bank, η οποία δεν θα μπορεί να δέχεται νέες καταθέσεις, να χορηγεί νέα δάνεια ή να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις.
  • Η ΕΚΤ διορίζει προσωρινούς διαχειριστές προκειμένου να συνεργαστούν με την τρέχουσα διοίκηση και να παρακολουθήσουν προσεκτικά τη ρευστότητα και το κεφάλαιο της τράπεζας.
  • Το σχέδιο εθελούσιας σταδιακής παύσης των τραπεζικών εργασιών της RCB Bank προβλέπει την πλήρη αποπληρωμή των καταθετών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις προκειμένου να διευκολύνει την απόφαση της RCB Bank Ltd να προχωρήσει σε εθελούσια σταδιακή παύση των τραπεζικών εργασιών της. Το σχέδιο της RCB Bank, το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη αποπληρωμή του συνόλου των καταθετών της, είναι επακόλουθο του αντίκτυπου των γεωπολιτικών κινδύνων στις εργασίες της τράπεζας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Έγκριση της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων

Η ΕΚΤ αποφάσισε να δώσει στην RCB Bank την άδεια να πωλήσει μέρος του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων της στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (Hellenic Bank Public Company Ltd). H RCB Bank ζήτησε από την ΕΚΤ να εγκρίνει τη συμφωνία πώλησης στην οποία κατέληξαν οι δύο οντότητες. Σύμφωνα με το σχέδιο σταδιακής παύσης των τραπεζικών εργασιών της RCB Bank, η πώληση θα διασφαλίσει επάρκεια ρευστότητας για την πλήρη αποπληρωμή των καταθέσεων των πελατών της.

Περιορισμοί στις εργασίες της RCB Bank

Η ΕΚΤ αποφάσισε να επιβάλει περιορισμούς στις τραπεζικές εργασίες της RCB Bank ούτως ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση κινδύνων κατά τη διαδικασία σταδιακής παύσης τους. Συνεπώς, η RCB Bank δεν θα είναι σε θέση να δέχεται νέες καταθέσεις, να χορηγεί νέα δάνεια ή να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις.

Διορισμός προσωρινού διαχειριστή

Η ΕΚΤ αποφάσισε να διορίσει προσωρινό διαχειριστή που θα παρακολουθεί προσεκτικά τις θέσεις ρευστότητας και κεφαλαίου της RCB Bank και θα επιβλέπει τη συντεταγμένη αποπληρωμή των καταθετών της. Ο προσωρινός διαχειριστής δεν θα αντικαταστήσει το τρέχον διοικητικό όργανο αλλά αντιθέτως θα συνεργαστεί μαζί του και θα στηρίξει τη συντεταγμένη εφαρμογή του σχεδίου εθελούσιας σταδιακής παύσης τραπεζικών εργασιών που εκπόνησε η τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Νίκο Κεράνη, στα τηλέφωνα: +49 69 1344 7806 και +49 172 758 7237.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων