Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.
  • PRESS RELEASE

ECB Banking Supervision to supervise securitisation requirements for banks

14 May 2021

  • ECB supervisors to look at requirements related to risk retention, transparency and ban on resecuritisation for significant banks
  • ECB to operationalise these supervisory tasks over coming months

The European Central Bank (ECB) today announced its decision to start ensuring that the banks it directly supervises comply with the requirements for risk retention, transparency and resecuritisation, which are set out under Articles 6 to 8 of the EU Securitisation Regulation[1].

The decision follows recent clarifications in the amendments to the Regulation, which are part of the EU’s Capital Market Recovery Package. The amendments explicitly state that risk retention, transparency and ban on resecuritisation requirements are of a prudential nature and, therefore, should be supervised by the competent prudential supervision authorities. Consequently, the supervision of risk retention, transparency and ban on resecuritisation requirements is an ECB competence. The decision further clarifies the implementation of the regulatory framework, which is an important precondition for a well-functioning securitisation market.

Over the coming months, the ECB will define how exactly it intends to perform these supervisory tasks. It will then communicate further details on its supervisory approach and model, including obligations for banks to notify their supervisor of securitisation-related activities.

For media queries, please contact Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321.

  1. Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012 (OJ L 347, 28.12.2017, p. 35).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων