Menu

Členka Rady pre dohľad (zástupkyňa ECB)

Záujmové oblasti

  • Stratégia dohľadu
  • Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu [Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), interné riadenie a riadenie rizík
  • Konzistentnosť dohľadu
  • Vzdelávanie pracovníkov SSM

Vzdelanie

1985
bakalársky titul s vyznamenaním v odbore ekonómie a politológie, Boston University
1983
Common Market Program, Institute of European Studies, Freiburg, Nemecko
1981
Public Affairs Program, Georgetown University

Pracovné skúsenosti

od decembra 2019
členka Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupca ECB)
2018 – 2019
globálna riaditeľka pre stratégiu a predsedníčka (dočasná), Promontory Financial Group Europe
2010 – 2018
výkonná riaditeľka Promontory Europe
2003 – 2016
zodpovedná spoločníčka newyorskej kancelárie Promontory
2002 – 2003
členka State Liaison Committee, Federal Financial Institutions Examination Council
2000 – 2003
členka Paul Volcker Special Master Advisory Committee, Holocaust Claims Resolution Tribunal
2001 – 2002
predsedníčka, Conference of State Bank Supervisors (CSBS)
1997 – 2003
predsedníčka, Investment Committee for New York State Strategic Equity Investments in Technology and Scientific Companies
1997 – 2003
členka predstavenstva, Empire State Development Corporation
1997 – 2003
členka predstavenstva, State of New York Mortgage Agency
1997 – 2003
členka predstavenstva, New York State Job Development Authority
1997 – 2003
členka predstavenstva, Harlem Community Development Corporation
1997 – 2003
superintendentka Banks of the State of New York
1995 – 2003
predsedníčka, New York State Banking Board
1985 – 1995
Goldman Sachs & Co.
1981
stáž, United States Congress

Ďalšie funkcie

od roku 2019
členka Board of Regents, Georgetown University
od roku 2016
členka Council on Foreign Relations
od roku 2015
členka rady American Red Cross, Greater New York Region
od roku 2015
členka rady National Leadership Roundtable on Church Management
od roku 2015
členka správnej rady, St. Dominic Roman Catholic Church
od roku 2015
členka správnej rady, Cold Spring Harbor Laboratory
od roku 2015
členka, William Pitt Group, Chatham House
od roku 2014
členka rady, ACCION
od roku 2014
členka, Centennial Fund, Economic Club of New York
od roku 2014
členka správnej rady, Hofstra University
od roku 2005
členka správnej rady, Friends Academy

Uznania a ocenenia

 
Advocacy Award, Harbor Childcare
 
ocenenie Grenville Baker Boys & Girls Club
 
Women Achievers Against the Odds Award, Long Island Fund for Women and Girls
 
Leadership Award, Girl Scouts Greater Council of New York
 
Good Scout Award, Boy Scouts of America
 
ocenenie Neighborhood Housing Services of New York City
2013
Brava! ocenenie Smart CEO
2012
humanitárne ocenenie, Juvenile Diabetes Research Foundation International