Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Consultation on guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications

Comments received

In total 16 submissions were received: 2 of these addressed exclusively the Guide to assessments of licence applications. 14 submissions mainly relate to the Guide to assessments of fintech credit institution licence applications.

Comments on the Guide to assessments of licence applications

Comments mainly relating to the Guide to assessments of fintech credit institution licence applications

Visselblåsning