Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pogosta vprašanja o podnebnem stresnem testu 2022

Zakaj je bančni nadzor v ECB izvedel podnebni stresni test?

Podnebne spremembe predstavljajo vse večje tveganje za banke in za celoten evropski finančni sistem.

V podnebnem stresnem test 2022 smo ocenjevali, kako dobro so banke pripravljene na obvladovanje podnebnih tveganj. Preverili smo zmogljivosti bank za izvajanje stresnih testov in primerjali sodelujoče banke glede na enoten sklop kazalnikov podnebnih tveganj. Banke so morale pripraviti tudi napovedi po različnih scenarijih, ki so obravnavali različna tveganja zelenega prehoda in fizična tveganja.

Ta test ni bil tipičen stresni test kapitalske ustreznosti. Zamišljen je bil kot učna vaja za odkrivanje šibkih točk in najboljših praks ter dajanje usmeritev bankam v zvezi z zelenim prehodom.

Katera podnebna tveganja so bila zajeta v stresnem testu?

S stresnim testom smo preverjali različne vidike fizičnih tveganj in tveganj prehoda v zeleno gospodarstvo.

V okviru fizičnih tveganj smo predpostavili dva ekstremna vremenska dogodka: velike poplave in hudo sušo v obdobju enega leta.

Za tveganje prehoda je test vključeval več scenarijev in časovnih obdobij. Prvič, kratkoročne ranljivosti bank smo ocenjevali s triletnim osnovnim scenarijem ter s scenarijem neurejenega prehoda, ki ga sproži nenadno veliko zvišanje cene ogljičnih izpustov.

Drugič, dolgoročne strategije smo pregledali s tremi različnimi scenariji prehoda, ki so zajemali obdobje 30 let. Posledice tveganj prehoda smo obravnavali glede na to, kako vplivajo na kreditno, tržno in operativno tveganje ter na tveganje izgube poslovnega ugleda. Obravnavali smo jih tudi s kvalitativnega vidika.

Kakšne informacije so banke predložile ECB?

Banke so predložile celoten sklop predlog za tri module stresnega testa, izračune zanje ter pojasnjevalni dokument, v katerem so opisale svoj pristop k izvajanju stresnega testa. Tako so morale denimo – prvič – poročati o tem, koliko so njihovi prihodki odvisni od panog z velikimi izpusti toplogrednih plinov, in o izpustih družb, ki jih financirajo in ki uporabljajo fosilna goriva.

Kako ECB razume rezultate testa?

Rezultati podnebnega stresnega testa kažejo, da smo na začetku dolge poti. Banke so začele vključevati podnebna tveganja v svoje okvire za stresno testiranje, vendar je še veliko prostora za izboljšave.

Za boljšo pripravljenost na zeleni prehod morajo med drugim okrepiti stike s svojimi komitenti, da bi premagale težave pri pridobivanju podatkov.

Je ECB iz stresnega testa potegnila kak pomemben nauk?

Zelo pomembna značilnost tega stresnega testa so spoznanja, ki so jih pridobile tako banke kot tudi nadzorniki. Da bi jih banke lahko izkoristile, nameravamo v zadnjem četrtletju 2022 objaviti najboljše prakse, ki smo jih oblikovali na podlagi testa. Na splošno je ključnega pomena, da banke od svojih komitentov pridobivajo bolj zanesljive podatke in v ocenah svoje izpostavljenosti ogljično intenzivnim sektorjem manj uporabljajo nadomestne kazalnike. Vzpostaviti morajo tudi zmogljivosti za izvajanje podnebnih stresnih testov, ki vključujejo več kanalov prenosa podnebnih tveganj (npr. tržno in kreditno tveganje) in portfeljev (npr. podjetniški ali hipotekarni).

Kako bo ECB uporabila rezultate?

Kvalitativni rezultati podnebnega stresnega testa se bodo upoštevali v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). To pomeni, da lahko preko točkovnih ocen SREP posredno vplivajo na kapitalske zahteve iz drugega stebra. Vendar pa tokrat ne bodo imeli nobenega neposrednega vpliva na kapital preko napotkov iz drugega stebra.

Žvižgaštvo