Tillsynsnämndens vice ordförande

Utbildning

1975
Examen i statsvetenskap, Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Examen i internationell rätt, Master i statsvetenskap, Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Master i juridik, Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Yrkeskarriär

Sedan oktober 2019
Vice ordförande för tillsynsnämnden, Europeiska centralbanken
Sedan december 2012
Ledamot i Europeiska centralbankens direktion
1998-2012
Chef för Banque centrale du Luxembourg (BCL)
1989-98
Direktör vid finansministeriet
Finansministerns personliga företrädare vid förhandlingarna om Maastrichtfördraget
1985-89
Regeringens ombud för Luxemburgs fondbörs (Värdepappers- och marknadsmyndigheten)
1983-98
Ledamot av styrelsen för Luxemburgs monetära institut (tillsynsmyndigheten)
1981
Rådgivare för internationella finansiella och monetära relationer vid finansministeriet
1980-81
Finansiell rådgivare vid Luxemburgs ständiga representation vid Förenta nationerna, New York
1978-79
Rådgivare vid finansministeriet
1976-78
Utstationerad till Internationella valutafonden (IMF), Washington D.C.
1975
Tjänsteman vid finansministeriet
1974
Medlem i Luxemburgs advokatsamfund

Andra befattningar

2011-12
Vald till medordförande för den regionala samrådsgruppen för Europa inom forumet för finansiell stabilitet
2011-12
Ordförande för ”Fondation de la Banque centrale du Luxembourg” (Luxemburgs centralbanks stiftelse) som främjar forskning och högre utbildning inom Luxemburgs centralbanks verksamhetsområde
2010-12
Vice styrelseordförande för ”International Islamic Liquidity Management Corporation” (IILM)
2006-12
Ledamot av styrelsen för stiftelsen ”Luxembourg School of Finance” (FLSF)
2000-12
Ordförande för den ideella organisationen ”The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l” som grundades 2000 i samarbete med de EU:s institutioner och organ som har sitt säte i Luxemburg
1998-2012
Företrädare för Luxemburg inom Internationella valutafonden (IMF) (biträdande chef) (1998-2012)

Andra tidigare befattningar och uppdrag 

1989-98
Europeiska gemenskapernas monetära kommitté, fullvärdig medlem
1982-85
Europeiska gemenskapernas monetära kommitté, suppleant
 
Världsbanken: biträdande chef
 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD): biträdande chef
 
Europeiska investeringsbanken (EIB): styrelseledamot
 
Ordförande för byrån för exportkreditförsäkringar (Office du Ducroire)
 
Vice ordförande för banken ”Société nationale de crédit et d’investissement”
 
Handläggare som företrädare för staten i styrelserna för följande organ:
  • ARBED S.A. (stål)
  • Société européenne de satellites (SES) (satellittjänster)
  • Post- och telekommunikationsbolaget (Entreprise des Postes et Télécommunications)
  • Nationella samfundet för lågkostnadsbostäder (Société Nationale des Habitations à Bon Marché)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (statens sparbank)

Utmärkelser

2019
Lámfalussy-pris från Magyar Nemzeti Bank (Ungern)
2014
Hedersprofessor vid universitetet i Luxemburg
2013
Hedersdoktorat i juridik från Miami University