Podpredsednik Nadzornega odbora

Izobrazba

1975
Diploma podiplomskega študija politologije, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
1974
Diploma podiplomskega študija mednarodnega javnega prava, magisterij iz politologije, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
1973
Magisterij iz prava, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne

Zaposlitve

Od oktobra 2019
Podpredsednik Nadzornega odbora, Evropska centralna banka
Od decembra 2012
Član Izvršilnega odbora, Evropska centralna banka
1998–2012
Guverner, Banque centrale du Luxembourg (BCL)
1989–1998
Direktor državne zakladnice
Osebni predstavnik ministra za finance na pogajanjih o Maastrichtski pogodbi
1985–1989
Komisar vlade za luksemburško borzo vrednostnih papirjev (organ za vrednostne papirje in trge)
1983–1998
Član sveta Luksemburškega monetarnega inštituta (organ za bonitetni nadzor)
1981
Svetovalec za mednarodne finančne in denarne odnose, ministrstvo za finance
1980–1981
Finančni svetovalec, stalno predstavništvo Luksemburga pri OZN, New York
1978–1979
Ataše, ministrstvo za finance
1976–1978
Delovna izmenjava pri Mednarodnem denarnem skladu, Washington D.C.
1975
Asistent, ministrstvo za finance
1974
Sprejet v luksemburško odvetniško zbornico

Druge zadolžitve

2011–2012
Sopredsednik regionalne posvetovalne skupine za Evropo pri Odboru za finančno stabilnost
2011–2012
Predsednik fundacije luksemburške centralne banke za razvoj raziskav in visokošolskih programov na področjih delovanja te centralne banke
2010–2012
Namestnik predsednika sveta Mednarodne družbe za islamsko upravljanje likvidnosti (IILM)
2006–2012
Član upravnega odbora fundacije Luksemburške šole za finance (FLSF)
2000–2012
Predsednik neprofitnega združenja The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l, ustanovljenega leta 2000 v sodelovanju z institucijami in organi EU v Luksemburgu
1998–2012
Namestnik luksemburškega guvernerja v svetu guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada

Pomembnejše pretekle zadolžitve

1989–1998
Monetarni odbor Evropskih skupnosti: redni član
1982–1985
Monetarni odbor Evropskih skupnosti: nadomestni član
 
Svetovna banka: namestnik guvernerja
 
Evropska banka za obnovo in razvoj: namestnik guvernerja
 
Evropska investicijska banka: član sveta direktorjev
 
Predsednik luksemburške agencije za kreditiranje izvoza (Office du Ducroire)
 
Podpredsednik luksemburške nacionalne razvojne banke (Société nationale de crédit et d’investissement)
 
Predstavnik države v upravi naslednjih organov in družb:
  • ARBED S.A. (jeklarska družba)
  • Société européenne de satellites (SES) (evropska satelitska družba)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (poštna in telekomunikacijska družba)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (nacionalna stanovanjska družba)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (državna hranilnica)

Priznanja in nagrade

2019
Nagrada Lámfalussy, ki jo podeljuje centralna banka Magyar Nemzeti Bank (Madžarska)
2014
Častni profesor na Université du Luxembourg
2013
Častni doktorat iz prava na Miami University