Podpredseda Rady pre dohľad

Vzdelanie

1975
postgraduálne štúdium politických vied, Univerzita Panthéon Sorbonne, Paríž 1
1974
postgraduálne štúdium medzinárodného verejného práva, magisterský titul v odbore politických vied, Univerzita Panthéon Sorbonne, Paríž 1
1973
titul magister práva, Univerzita Panthéon Sorbonne, Paríž 1

Pracovné skúsenosti

od októbra 2019
podpredseda Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
od decembra 2012
člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
1998 – 2012
guvernér Banque centrale du Luxembourg
1989 – 1998
riaditeľ štátnej pokladnice
personálny zástupca ministra financií Luxemburska na rokovaniach o Maastrichtskej zmluve
1985 – 1989
vládny komisár pre luxemburskú burzu (orgán trhu s cennými papiermi)
1983 – 1998
člen Rady Menového inštitútu v Luxembursku (orgán bankového dohľadu)
1981
poradca, medzinárodné finančné a menové vzťahy, ministerstvo financií
1980 – 1981
finančný poradca, trvalé zastúpenie Luxemburska v OSN, New York
1978 – 1979
pridelenec, ministerstvo financií
1976 – 1978
pridelenie do Medzinárodného menového fondu (MMF), Washington D.C.
1975
asistent, ministerstvo financií
1974
prijatý do advokátskej komory v Luxemburgu

Ďalšie funkcie

2011 – 2012
zvolený za spolupredsedu regionálnej konzultačnej skupiny pre Európu, Rada pre finančnú stabilitu
2011 – 2012
predseda nadácie Fondation de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) na podporu výskumu a vyššieho vzdelávania v oblastiach činnosti BCL
2010 – 2012
zástupca predsedu správnej rady inštitúcie International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM)
2006 – 2012
člen rady nadácie Luxembourg School of Finance Foundation (FLSF)
2000 – 2012
predseda neziskovej organizácie The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l. založenej v roku 2000 s účasťou inštitúcií a orgánov EÚ so sídlom v Luxembursku
1998 – 2012
zástupca guvernéra za Luxembursko v Rade guvernérov Medzinárodného menového fondu (MMF)

Predchádzajúce významné funkcie a mandáty

1989 – 1998
Menový výbor Európskych spoločenstiev: plnohodnotný člen
1982 – 1985
Menový výbor Európskych spoločenstiev: náhradný člen
 
Svetová banka: zástupca člena Rady guvernérov
 
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR): zástupca člena Rady guvernérov
 
Európska investičná banka (EIB): člen predstavenstva
 
predseda luxemburského úradu pre poistenie exportných úverov Office du Ducroire (Luxembourg Export Credit Agency)
 
viceprezident Société nationale de crédit et d’investissement (Luxemburská štátna rozvojová banka)
 
správca zastupujúci štát v radách týchto subjektov:
  • ARBED S.A. (oceliarska spoločnosť)
  • Société européenne de satellites (SES) (európska spoločnosť poskytujúca satelitné služby)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (poštová a telekomunikačná spoločnosť)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (štátna spoločnosť zabezpečujúca bytovú výstavbu)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (štátna sporiteľňa)

Uznania a ocenenia

2019
Lamfalussyho cena od Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko)
2014
čestný titul profesora, University of Luxembourg
2013
čestný doktorát práv, Miami University