Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru

Wykształcenie

1975
Dyplom ukończenia studiów III stopnia z nauk politycznych, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Dyplom ukończenia studiów III stopnia z międzynarodowego prawa publicznego, magisterium z nauk politycznych, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Magisterium z prawa, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Kariera zawodowa

od października 2019
Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru, Europejski Bank Centralny
od grudnia 2012
Członek Zarządu, Europejski Bank Centralny
1998–2012
Prezes Banque centrale du Luxembourg
1989–1998
Dyrektor Skarbu Państwa
Osobisty przedstawiciel ministra finansów podczas negocjacji traktatu z Maastricht
1985–1989
Komisarz rządu ds. luksemburskiej giełdy papierów wartościowych (urząd nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych)
1983–1998
Członek rady zarządzającej Institut monétaire luxembourgeois (luksemburski urząd nadzoru bankowego)
1981
Doradca ds. międzynarodowych stosunków finansowych i walutowych, Ministerstwo Finansów
1980–1981
Doradca ds. finansów, stałe przedstawicielstwo Luksemburga przy ONZ, Nowy Jork
1978–1979
Attaché, Ministerstwo Finansów
1976–1978
Oddelegowanie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Waszyngton
1975
Asystent, Ministerstwo Finansów
1974
Przyjęcie do luksemburskiej izby adwokackiej

Inne funkcje

2011–2012
Wybrany współprzewodniczącym regionalnej grupy konsultacyjnej ds. Europy w Radzie Stabilności Finansowej
2011–2012
Przewodniczący Fondation de la Banque centrale du Luxembourg (fundacji luksemburskiego banku centralnego na rzecz badań naukowych i edukacji wyższej w dziedzinach, którymi zajmuje się ten bank)
2010–2012
Wiceprezes zarządu International Islamic Liquidity Management Corporation
2006–2012
Członek zarządu Luxembourg School of Finance Foundation
2000–2012
Przewodniczący The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l, stowarzyszenia non-profit założonego w 2000 roku z udziałem instytucji i organów Unii Europejskiej mających siedzibę w Luksemburgu
1998–2012
Zastępca gubernatora reprezentującego Luksemburg w Radzie Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Główne wcześniejsze stanowiska

1989–1998
Komitet Walutowy Wspólnot Europejskich: pełny członek
1982–1985
Komitet Walutowy Wspólnot Europejskich: członek zastępczy
 
Bank Światowy: zastępca gubernatora
 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: zastępca gubernatora
 
Europejski Bank Inwestycyjny: członek Rady Dyrektorów
 
Prezes Office du Ducroire (luksemburska agencja kredytów eksportowych)
 
Wiceprezes Société nationale de crédit et d’investissement (luksemburski narodowy bank rozwoju)
 
Administrator reprezentujący państwo w zarządzie następujących podmiotów:
  • ARBED S.A. (spółka stalowa)
  • Société européenne de satellites (spółka satelitarna)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (spółka pocztowo-telekomunikacyjna)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (narodowe towarzystwo mieszkaniowe)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (państwowa kasa oszczędnościowa)

Wyróżnienia

2019
Nagroda im. Lamfalussy’ego przyznawana przez Magyar Nemzeti Bank (bank centralny Węgier)
2014
Profesor honorowy Uniwersytetu Luksemburskiego
2013
Doktor honoris causa nauk prawnych Uniwersytetu Miami