Valvontaelimen varapuheenjohtaja

Koulutus

1975
Valtiotieteiden lisensiaatti, Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne
1974
Kansainvälisen julkisoikeuden lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri, Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne
1973
Oikeustieteen maisteri, Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne

Ammatillinen toiminta

Lokakuusta 2019
Euroopan keskuspankin (EKP) valvontaelimen varapuheenjohtaja
Joulukuusta 2012
Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen
1998–2012
Luxemburgin keskuspankin pääjohtaja
1989–1998
Valtiovarainministeriön johtaja
Valtiovarainministerin henkilökohtainen edustaja Maastrichtin sopimuksesta käydyissä neuvotteluissa
1985–1989
Hallituksen edustaja Luxemburgin pörssissä (arvopaperimarkkinaviranomainen)
1983–1998
Luxemburgin rahainstituutin (pankkivalvontaviranomainen) neuvoston jäsen
1981
Neuvonantaja, valtiovarainministeriön kansainvälisten talous- ja rahapoliittisten suhteiden osasto
1980–1981
Talouspoliittinen neuvonantaja, Luxemburgin pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa
1978–1979
Valtiovarainministeriön attasea
1976–1978
Komennus Kansainvälisessä valuuttarahastossa
1975
Valtiovarainministeriön avustaja
1974
Luxemburgin asianajajayhdistyksen jäsenyys

Muu toiminta

2011–2012
Jaettu puheenjohtajuus, finanssimarkkinoiden valvontaryhmän alainen Eurooppa-asioita käsittelevä neuvoa-antava aluetyöryhmä
2011–2012
Puheenjohtaja, tutkimusta ja korkeakoulutusta Luxemburgin keskuspankin toiminta-aloilla edistävä säätiö (Fondation de la Banque centrale du Luxembourg)
2010–2012
Johtokunnan varapuheenjohtaja, International Islamic Liquidity Management Corporation
2006–2012
Johtokunnan jäsen, Luxembourg School of Financen säätiö (Fondation Luxembourg School of Finance)
2000–2012
Puheenjohtaja, The Bridge Forum Dialogue (Luxemburgissa toimivien Euroopan unionin toimielinten ja elinten myötävaikutuksella vuonna 2000 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys)
1998–2012
Luxemburgin varaedustaja, Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvosto

Muita aiempia tehtäviä

1989–1998
Euroopan yhteisöjen raha-asiain komitea: täysjäsen
1982–1985
Euroopan yhteisöjen raha-asiain komitea: varajäsen
Maailmanpankki: hallintoneuvoston varajäsen
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki: hallintoneuvoston varajäsen
Euroopan investointipankki: hallintoneuvoston jäsen
Vientiluottovakuutuslaitos (Office du Ducroire): pääjohtaja
Kansallinen kehityspankki (Société nationale de crédit et d’investissement): varapääjohtaja
Valtion edustaja seuraavissa elimissä:
  • ARBED S.A (teräsyhtiö)
  • Société européenne de satellites (eurooppalainen satelliittipalveluyritys)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (posti- ja teleyhtiö)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (kansallinen asuntorakennusyhtiö)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (valtion säästöpankki)

Arvonimet ja palkinnot

2019
Unkarin keskuspankin Lámfalussy‑palkinto
2014
Luxemburgin yliopiston kunniaprofessori
2013
Oikeustieteen kunniatohtori (Miami University)