Järelevalvenõukogu aseesimees

Haridus

1975
Politoloogia, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Rahvusvaheline avalik õigus, politoloogia magister, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Magistrikraad õigusteaduses, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ametikäik

Oktoober 2019 –
Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvenõukogu aseesimees
Detsember 2012 –
Euroopa Keskpanga juhatuse liige
1998–2012
Luksemburgi keskpanga president
1989–1998
Rahandusministeeriumi juht
Rahandusministri isiklik esindaja Maastrichti lepingu läbirääkimiste ajal
1985–1989
Valitsuse volinik Luksemburgi väärtpaberibörsi juures (väärtpaberiturujärelevalve)
1983–1998
Luksemburgi Rahainstituudi nõukogu liige (pangandusjärelevalve)
1981
Rahandusministeeriumi nõunik rahvusvaheliste finants- ja rahandussuhete alal
1980–1981
Finantsnõunik, Luksemburgi alaline esindus ÜRO juures, New York
1978–1979
Rahandusministeeriumi atašee
1976–1978
Lähetus Rahvusvahelises Valuutafondis, Washington D.C.
1975
Assistent, rahandusministeerium
1974
Võeti Luksemburgi advokatuuri liikmeks

Muud ametikohad

2011–2012
Finantsstabiilsuse nõukogu Euroopa piirkondliku nõuanderühma valitud kaasesimees
2011–2012
Keskpanga tegevusvaldkondades uurimistegevust ja kõrgharidust edendava Luksemburgi keskpanga fondi president
2010–2012
Nõukogu aseesimees, International Islamic Liquidity Management Corporation
2006–2012
Juhatuse liige, Luxembourg School of Finance Foundation
2000–2012
Mittetulundusühingu president, The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l. Ühing asutati 2000. aastal Luksemburgis asuvate Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste osalusel.
1998–2012
Luksemburgi asendusliige Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) nõukogus

Muud olulised volitused ja ametikohad

1989–1998
Euroopa ühenduste valuutakomitee täisliige
1982–1985
Euroopa ühenduste valuutakomitee asendusliige
 
Maailmapanga asejuhataja
 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asejuhataja
 
Euroopa Investeerimispanga juhatuse liige
 
President, Office du Ducroire (Luksemburgi ekspordikrediidi agentuur)
 
Asepresident, Société nationale de crédit et d’investissement
 
Riigi esindaja järgmiste organite juhatuses:
  • ARBED S.A. (terasetootja)
  • Société européenne de satellites
  • Entreprise des Postes et Télécommunications
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat

Aunimetused ja autasud

2019
Lámfalussy auhind Ungari keskpangalt
2014
Luksemburgi ülikooli auprofessor
2013
Miami ülikooli õigusteaduse audoktor