Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Τίτλοι σπουδών

1975
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Πολιτικές Επιστήμες, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA) στις Πολιτικές Επιστήμες, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜA) στις Νομικές Επιστήμες, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Από τον Οκτώβριο 2019
Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Από τον Δεκέμβριο 2012
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
1998-2012
Διοικητής της Banque centrale du Luxembourg (BCL)
1989-98
Διευθυντής του Δημόσιου Ταμείου
Προσωπικός Εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών κατά τις διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
1985-89
Κυβερνητικός Επίτροπος για το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών)
1983-98
Μέλος του Συμβουλίου του Νομισματικού Ιδρύματος του Λουξεμβούργου (Αρχή Εποπτείας Τραπεζών)
1981
Σύμβουλος, Διεθνείς χρηματοοικονομικές και νομισματικές σχέσεις, Υπουργείο Οικονομικών
1980-81
Οικονομικός Σύμβουλος, Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Λουξεμβούργου στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη
1978-79
Ακόλουθος, Υπουργείο Οικονομικών
1976-78
Απόσπαση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Ουάσιγκτον
1975
Ακόλουθος, Υπουργείο Οικονομικών
1974
Εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο του Λουξεμβούργου

Άλλες δραστηριότητες

2011-12
Αιρετός Συμπρόεδρος της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Ομάδας για την Ευρώπη του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
2011-12
Πρόεδρος του ιδρύματος Fondation de la Banque centrale du Luxembourg το οποίο προωθεί την έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση στον τομέα δραστηριοτήτων της Banque centrale du Luxembourg
2010-12
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM)
2006-12
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Fondation Luxembourg School of Finance (FLSF)
2000-12
Πρόεδρος της ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l, η οποία ιδρύθηκε το 2000 με τη συμμετοχή θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο
1998-2012
Αναπληρωτής Διοικητής για το Λουξεμβούργο στο Συμβούλιο Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)

Σημαντικές προηγούμενες θέσεις και καθήκοντα

1989-98
Νομισματική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: πλήρες μέλος
1982-85
Νομισματική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: αναπληρωματικό μέλος
 
Παγκόσμια Τράπεζα: Αναπληρωτής Διοικητής
 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ): Αναπληρωτής Διοικητής
 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ): Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Πρόεδρος του Office du Ducroire (Οργανισμός Εξαγωγικών Πιστώσεων του Λουξεμβούργου)
 
Αντιπρόεδρος της Société nationale de crédit et d’investissement (Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης του Λουξεμβούργου)
 
Διοικητικό στέλεχος ως εκπρόσωπος του Δημοσίου στα διοικητικά συμβούλια των ακόλουθων φορέων:
  • ARBED S.A.
  • Société européenne de satellites (SES)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché
  • Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

Διακρίσεις και βραβεία

2019
Βραβείο Lámfalussy από τη Magyar Nemzeti Bank (Ουγγαρία)
2014
Επίτιμος καθηγητής του Université du Luxembourg
2013
Επίτιμος διδάκτορας Νομικής του Miami University