Næstformand for Tilsynsrådet

Uddannelse

1975
Ph.d. i statskundskab fra Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Ph.d. i international offentlig ret og kandidat i statskundskab fra Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Kandidat i jura fra Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Erhvervskarriere

Siden oktober 2019
Næstformand for Tilsynsrådet, Den Europæiske Centralbank
Siden december 2012
Medlem af Direktionen, Den Europæiske Centralbank
1998-2012
Direktør for Banque centrale du Luxembourg (BCL)
1989-98
Direktør i finansministeriet
Finansministerens personlige repræsentant under forhandlingerne om Maastrichttraktaten
1985-89
Regeringens kommissær på Luxembourgs børs (værdipapirtilsynsmyndigheden)
1983-98
Medlem af rådet ved Luxembourgs monetære institut (finanstilsynet)
1981
Rådgiver i internationale finansielle og monetære relationer, finansministeriet
1980-81
Finansiel rådgiver, Luxembourgs permanente repræsentation ved De Forenede Nationer, New York
1978-79
Attaché. finansministeriet
1976-78
Udstationeret ved Den Internationale Valutafond (IMF), Washington, D.C.
1975
Assistent. finansministeriet
1974
Optaget i advokatsamfundet i Luxembourg

Andre poster

2011-12
Valgt som næstformand i Financial Stability Board's regionale rådgivende gruppe for Europa
2011-12
Formand for "Fondation de la Banque centrale du Luxembourg", en fond, som støtter forskning og videregående uddannelse inden for den luxembourgske centralbanks aktivitetsområder
2010-12
Næstformand i bestyrelsen for International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM)
2006-12
Medlem af bestyrelsen for stiftelsen "Luxembourg School of Finance Foundation (FLSF)
2000-12
Formand for den ikke-udbyttegivende forening "The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l", som blev stiftet i 2000 med deltagelse af Den Europæiske Unions institutioner og organer hjemmehørende i Luxembourg
1998-2012
Stedfortrædende direktør for Luxembourg i Den Internationale Valutafonds (IMF's) bestyrelse

Vigtige tidligere poster og mandater

1989-98
De Europæiske Fællesskabers Monetære Udvalg: fuldgyldigt medlem
1982-85
De Europæiske Fællesskabers Monetære Udvalg: stedfortræder
 
Verdensbanken: Stedfortrædende direktør
 
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD): Stedfortrædende direktør
 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB): Bestyrelsesmedlem
 
Formand for Luxembourgs eksportkreditforsikringskontor (Office du Ducroire)
 
Næstformand i Société nationale de crédit et d'investissement (Luxembourg National Development Bank)
 
Administrator som repræsentant i bestyrelserne for følgende organer:
  • ARBED S.A. (stål)
  • Société européenne de satellites (SES) (satellittjenester)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (post- og telekommunikationsvirksomhed)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (det nationale boligselskab)
  • Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

Æresbevisninger og hæderspriser

2019
Magyar Nemzeti Banks (Ungarn) Lámfalussy-pris
2014
Æresdoktor ved Université du Luxembourg
2013
Æresdoktorgrad (honorary Doctor of Laws degree) ved Miami University