Místopředseda Rady dohledu

Vzdělání

1975
absolutorium postgraduálního studia v oboru politologie, Univerzita Paříž 1 Panthéon-Sorbonne
1974
absolutorium postgraduálního studia v oboru mezinárodního práva veřejného, magistr politologie, Univerzita Paříž 1 Panthéon-Sorbonne
1973
magistr práv, Univerzita Paříž 1 Panthéon-Sorbonne

Profesní dráha

od října 2019
místopředseda Rady dohledu, Evropská centrální banka
od prosince 2012
člen Výkonné rady, Evropská centrální banka
1998–2012
guvernér Banque Centrale du Luxembourg (BCL)
1989–1998
ředitel Ministerstva financí
zástupce Ministerstva financí během jednání o Maastrichtské smlouvě
1985–1989
vládní komisař pro lucemburský akciový trh (orgán pro trh s cennými papíry)
1983–1998
člen rady Lucemburského měnového institutu (orgán bankovního dohledu)
1981
poradce, mezinárodní finanční a měnové vztahy, Ministerstvo financí
1980–1981
finanční poradce, stálé zastoupení Lucemburska při OSN, New York
1978–1979
přidělenec, Ministerstvo financí
1976–1978
vyslaný odborník v Mezinárodním měnovém fondu (MMF), Washington, D.C.
1975
asistent, Ministerstvo financí
1974
přijat do asociace právních zástupců Luxembourg Bar

Další funkce

2011–2012
volený spolupředseda Regionální poradní skupiny pro Evropu v rámci Rady pro finanční stabilitu
2011–2012
předseda nadace Lucemburské centrální banky „Fondation de la Banque centrale du Luxembourg“, která podporuje výzkum a vysokoškolské vzdělávání v oblasti činností Lucemburské centrální banky
2010–2012
místopředseda správní rady International Islamic Liquidity Management Corporation (Společnost pro řízení mezinárodní islámské likvidity)
2006–2012
člen rady nadace Luxembourg School of Finance Foundation
2000–2012
předseda neziskové asociace The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l, založené v roce 2000 za účasti orgánů a institucí Evropské unie se sídlem v Lucembursku
1998–2012
alternát guvernéra zastupující Lucembursko v Radě guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF)

Hlavní funkce a mandáty v minulosti

1989–1998
Měnový výbor Evropských společenství: řádný člen
1982–1985
Měnový výbor Evropských společenství: alternát
 
Světová banka: alternát guvernéra
 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD): alternát guvernéra
 
Evropská investiční banka (EIB): člen rady
 
předseda Office du Ducroire (lucemburské agentury pro pojištění exportních úvěrů)
 
místopředseda lucemburské banky pro národní rozvoj Société Nationale de Crédit et d’Investissement
 
Správce zastupující stát v radách následujících subjektů:
  • ARBED S.A. (výroba oceli)
  • Société européenne de satellites (SES) (evropská družicová společnost)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (poštovní a telekomunikační společnost)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (společnost zajišťující bytovou výstavbu)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (státní spořitelna)

Vyznamenání a ocenění

2019
Lamfalussyho cena Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko)
2014
čestný profesor na Lucemburské univerzitě
2013
čestný doktor práv Miami University