Заместник-председател на Надзорния съвет

Образование

1975
Следдипломна специализация по политически науки, университет Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1974
Следдипломна специализация по международно публично право, Магистър по политически науки, университет Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1973
Магистър по право, университет Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Професионален път

От октомври 2019 г.
Заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка
От декември 2012 г.
Член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
1998 – 2012
Управител на Banque centrale du Luxembourg, BCL
1989 – 1998
Директор на Държавната хазна
Личен представител на министъра на финансите по време на преговорите за Договора от Маастрихт
1985 – 1989
Комисар на правителството за Фондовата борса на Люксембург (Орган за пазара на ценни книжа)
1983 – 1998
Член на Съвета на Люксембургския паричен институт (банков надзорен орган)
1981
Съветник по международни финансови и парични отношения, Министерство на финансите
1980 – 1981
Финансов съветник, Постоянно представителство на Люксембург в Организацията на обединените нации, Ню Йорк
1978 – 1979
Аташе към Министерството на финансите
1976 – 1978
Командироване в Международния валутен фонд (МВФ), Вашингтон
1975
Сътрудник в Министерството на финансите
1974
Приет в адвокатската колегия на Люксембург

Други постове

2011 – 2012
Избран съпредседател на Регионалната консултативна група за Европа на Съвета за финансова стабилност
2011 – 2012
Председател на Fondation de la Banque centrale du Luxembourg (Фондацията на централната банка на Люксембург – BCL), която подпомага научноизследователската дейност и висшето образование в областта на дейност на BCL
2010 – 2012
Заместник-председател на управителния съвет на International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM)
2006 – 2012
Член на Управителния съвет на Luxembourg School of Finance Foundation (FLSF)
2000 – 2012
Председател на асоциацията с нестопанска цел The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l, основана през 2000 г. с участието на институциите и органите на Европейския съюз, установени в Люксембург
1998 – 2012
Заместник-управител за Люксембург в Съвета на управителите на Международния валутен фонд (МВФ)

Основни предходни постове и мандати

1989 – 1998
Паричен комитет на Европейските общности – пълноправен член
1982 –1985
Паричен комитет на Европейските общности – заместник-член
 
Световна банка – заместник-управител
 
Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – заместник-управител
 
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – член на Съвета на директорите
 
Председател на Office du Ducroire (Люксембургска агенция за експортно кредитиране)
 
Заместник-председател на Société nationale de crédit et d’investissement (Люксембургска национална банка за развитие)
 
Администратор, представящ държавата в управителните съвети на следните органи:
  • ARBED S.A. (предприятие за производство на стомана)
  • Société européenne de satellites (SES) (европейско дружество за спътникови услуги)
  • Entreprise des Postes et Télécommunications (Пощи и далекосъобщения)
  • Société Nationale des Habitations à Bon Marché (Национална компания за жилищно строителство и настаняване)
  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (Държавна банка и спестовна каса)

Отличия и награди

2019
Награда „Ламфалуси“ от Magyar Nemzeti Bank (Унгария)
2014
Почетен професор в Люксембургския университет
2013
Почетна степен „Доктор на юридическите науки“ от Miami University