Menu

Ledamot av tillsynsnämnden (företrädare för ECB)

Intresseområden

  • Digital agenda
  • Budgetfrågor
  • Tillsynsrapportering
  • IT-frågor
  • Revision

Utbildning

1987
Ekon. mag., Helsingfors handelshögskola, Finland
1982
Juris kandidat (Vicehäradshövding), Helsingfors universitet, Finland

Yrkeskarriär

Sedan februari 2017
Ledamot av Gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (företrädare för ECB)
Sedan april 2017
Ledamot av tillsynsnämndens styrkommitté
2002–2017
Vice ordförande i direktionen för Finlands Bank (2008–2017)
ledamot av Finlands Banks direktion (2002–2017)
2008–2017
Suppleant i ECB-rådet
2008–2017
Ordförande i direktionen för finska finansinspektionen
1998–2001
VD, Postbanken Abp / Leonia Bank / Sampo Abp:s bankverksamhet
1995–1997
VD, Andelsbankernas Centralbank Ab (Okobank) (1997)
Verkställande direktör och styrelsemedlem, Andelsbankernas Centralbank Ab (Okobank) (1995–1996)
1985–1995
Finansdirektör, Outokumpu Abp (1989–1995)
Assisterande finanschef och finanschef, Outokumpu Abp (1985–1988)
1984–1985
Utbildningskursen för internationella ärenden och tjänstemannapraktikant vid finska utrikesministeriet
1983–1984
Auskultering och tingsdomarevikariat

Andra befattningar

Sedan april 2017
Styrelseordförande, OLVI Abp
2017–2021
Styrelseordförande, FINNVERA Abp (statlig exportkreditbyrå)
2017–2019
Ledamot av tillsynsnämndens styrkommitté
2015–2017
Ordförande för ECBS budgetkommitté
2014
Ledamot av Gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (företrädare för Finlands Bank)
2008–2017
Suppleant i Internationella valutafondens styrelse
2005–2017
Ledamot i Europeiska kommissionens ekonomiska och finansiella kommitté
2012–2015
Ordförande för ECBS kommitté för finansiell kontroll
2010–2013
Ledamot i ECBS kommitté för internationella förbindelser
2004–2006
Ordförande och medlem i IMF:s revisionskommitté (External Audit Committee)
2002–2003
Ledamot i Europeiska kommissionens rådgivande bankkommitté
2000–2001
Styrelsemedlem i Veikkaus Ab
2000–2001
Styrelsemedlem i Tjänstearbetsgivarna PT
2000–2001
Förste vice ordförande i styrelsen för Bankföreningen i Finland
1999–2001
Vice ordförande i Helsingfors handelskammare
1998–1999
Styrelsemedlem i Helsingfors handelskammare
1991–1998
Styrelsemedlem i IS-Yhtymä Oy

Utmärkelser

2009
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros-orden