Ledamot av tillsynsnämnden (företrädare för ECB)

Utbildning

1987
Ekon. mag., Helsingfors handelshögskola, Finland
1982
Juris kandidat (Vicehäradshövding), Helsingfors universitet, Finland

Yrkeskarriär

Från februari 2017
Ledamot av Gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (företrädare för ECB)
Från april 2017
Ledamot av tillsynsnämndens styrkommitté
2002-17
Vice ordförande i direktionen för Finlands bank (2008-17)
Ledamot av Finlands Banks direktion (2002-07)
2008-17
Suppleant i ECB-rådet
2008-17
Ordförande i direktionen för finska finansinspektionen
2014
Ledamot av Gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (företrädare för Finlands Bank)
1998-2001
VD, Postbanken Abp / Leonia Bank / Banking business of Sampo Group
1995-97
VD, Andelsbankernas Centralbank Ab (Okobank) (1997)
Verkställande direktör och styrelsemedlem, Andelsbankernas Centralbank Ab (Okobank) (1995-96)
1985-95
Finansdirektör, Outokumpu Oy (1989-95)
Assisterande finanschef och finanschef, Outokumpu Oy (1985-1988)
1984-85
Utbildningskursen för internationella ärenden och tjänstemannapraktikant vid finska utrikesministeriet
1983-84
Auskultering och tingsdomarevikariat

Andra befattningar

Sedan april 2017
Ordförande för direktionen, OLVI AB
Sedan april 2017
Ordförande för direktionen, FINNVERA AB (Finlands officiella exportgarantiinstitut)
2015-17
Ordförande för ECBS budgetkommitté
2008-17
Suppleant i Internationella valutafondens styrelse
2005-17
Ledamot i Europeiska kommissionens ekonomiska och finansiella kommitté
2012-15
Ordförande för ECBS kommitté för finansiell kontroll
2010-13
Ledamot i ECBS kommitté för internationella förbindelser
2004-06
Ordförande och medlem i IMF:s revisionskommitté (External Audit Committee)
2002-03
Ledamot i Europeiska kommissionens rådgivande bankkommitté
2000-01
Styrelsemedlem i Veikkaus Oy
2000-01
Styrelsemedlem i Tjänstearbetsgivarna PT
2000-01
Förste vice ordförande i styrelsen för Bankföreningen i Finland
1999-2001
Vice ordförande i Helsingfors handelskammare
1998-99
Styrelsemedlem i Helsingfors handelskammare
1991-98
Styrelsemedlem i IS-Yhtymä Oy

Utmärkelser

2009
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros-orden