Menu

Član Nadzornega odbora (predstavnik ECB)

Interesna področja

  • Digitalna agenda
  • Proračunska vprašanja
  • Nadzorniško poročanje
  • Informacijska tehnologija
  • Revizijske dejavnosti

Izobrazba

1987
Magisterij iz ekonomije, Helsingin kauppakorkeakoulu (helsinška fakulteta za ekonomijo in poslovno administracijo), Finska
1982
Magisterij iz prava, Helsingin yliopisto (univerza v Helsinkih), Finska

Zaposlitve

Od februarja 2017
Član Nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora (predstavnik ECB)
2002–2017
Namestnik guvernerja, Suomen Pankki – Finlands Bank (2008–2017)
Član upravnega odbora, Suomen Pankki – Finlands Bank (2002–2007)
2008–2017
Namestnik, Svet ECB
2008–2017
Predsednik upravnega odbora, Finanssivalvonta – Finansinspektionen (finski finančni nadzorni organ)
1998–2001
Glavni izvršni direktor, Postipankki Ltd. / Leonia Bank / Banking business of Sampo Group
1995–1997
Glavni izvršni direktor, OKOBANK plc (1997)
Izvršni direktor in član upravnega odbora, OKOBANK plc (1995–1996)
1985–1995
Finančni direktor, Outokumpu (1989–1995)
Pomočnik finančnega poslovodje in finančni poslovodja, Outokumpu (1985–1988)
1984–1985
Usposabljanje za diplomata in položaj atašeja, ministrstvo za zunanje zadeve, Finska
1983–1984
Usposabljanje na sodišču in opravljanje nalog začasnega namestnika okrožnega sodnika

Druge zadolžitve

Od aprila 2017
Predsednik uprave, OLVI
2017–2021
Predsednik uprave, FINNVERA (državna izvozna agencija)
2017–2019
Član usmerjevalnega odbora v okviru Nadzornega odbora
2015–2017
Predsednik, Odbor ESCB za proračun
2014
Član Nadzornega odbora enotnega mehanizma nadzora (predstavnik Suomen Pankki – Finlands Bank)
2008–2017
Namestnik, Odbor guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada
2005–2017
Član, Ekonomsko-finančni odbor, Evropska komisija
2012–2015
Predsednik, Odbor ESCB za kontroling
2010–2013
Član, Odbor ESCB za mednarodne odnose
2004–2006
Predsednik in član, Odbor Mednarodnega denarnega sklada za zunanjo revizijo
2002–2003
Član, Svetovalni odbor za bančništvo, Evropska komisija
2000–2001
Član upravnega odbora, Veikkaus Oy
2000–2001
Član upravnega odbora, Palvelutyönantajat ry (finsko združenje delodajalcev v storitvenih dejavnostih)
2000–2001
Prvi podpredsednik upravnega odbora, Suomen Pankkiyhdistys (finsko združenje bančnikov)
1999–2001
Podpredsednik, helsinška gospodarska zbornica
1998–1999
Član upravnega odbora, helsinška gospodarska zbornica
1991–1998
Član upravnega odbora, IS-Yhtymä Oy

Priznanja in nagrade

2009
Poveljnik finskega reda bele vrtnice