Člen Rady pre dohľad (zástupca ECB)

Záujmové oblasti

  • Digitálna agenda
  • Rozpočtové otázky
  • Vykazovanie na účely dohľadu
  • Informačné technológie
  • Činnosti v rámci auditu

Vzdelanie

1987
magisterský titul v odbore ekonómie, Helsinki School of Economics and Business Administration, Fínsko
1982
magisterský titul v odbore práva (odborná príprava na súde), University of Helsinki, Fínsko

Pracovné skúsenosti

od februára 2017
člen Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupca ECB)
od apríla 2017
člen Riadiaceho výboru Rady pre dohľad
2002 – 2017
viceguvernér, Suomen Pankki – Finlands Bank (2008 – 2017)
člen predstavenstva, Suomen Pankki – Finlands Bank (2002 – 2007)
2008 – 2017
náhradník člena Rady guvernérov ECB
2008 – 2017
predseda rady fínskeho orgánu finančného dohľadu (Finanssivalvonta)
2014
člen Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupca Suomen Pankki – Finlands Bank)
1998 – 2001
generálny riaditeľ, Postipankki Ltd./Leonia Bank/banková divízia skupiny Sampo Group
1995 – 1997
generálny riaditeľ, OKOBANK plc (1997)
výkonný riaditeľ a člen predstavenstva, OKOBANK plc (1995 – 1996)
1985 – 1995
finančný riaditeľ, Outokumpu Corporation (1989 – 1995)
zástupca finančného manažéra a finančný manažér, Outokumpu Corporation (1985 – 1988)
1984 – 1985
odborná diplomatická príprava a atašé, fínske ministerstvo zahraničných vecí
1983 – 1984
súdna príprava a funkcie zástupcu obvodného sudcu

Ďalšie funkcie

od apríla 2017
predseda predstavenstva, OLVI plc
od apríla 2017
predseda predstavenstva, FINNVERA Oyj (štátna exportná úverová agentúra)
2015 – 2017
predseda Rozpočtového výboru ESCB
2008 – 2017
náhradník člena Rady guvernérov MMF
2005 – 2017
člen Hospodárskeho a finančného výboru, Európska komisia
2012 – 2015
predseda Výboru pre kontroling ESCB
2010 – 2013
člen Výboru pre medzinárodné vzťahy ESCB
2004 – 2006
predseda a člen Výboru pre externý audit, MMF
2002 – 2003
člen Poradného výboru pre bankovníctvo, Európska komisia
2000 – 2001
člen predstavenstva Veikkaus Oy
2000 – 2001
člen predstavenstva Konfederácie zamestnávateľov v sektore služieb, Fínsko
2000 – 2001
prvý podpredseda rady fínskej bankovej asociácie
1999 – 2001
podpredseda Helsinskej obchodnej komory
1998 – 1999
člen predstavenstva Helsinskej obchodnej komory
1991 – 1998
člen predstavenstva IS-Yhtymä Oy

Uznania a ocenenia

2009
nositeľ Radu fínskej bielej ruže