Menu

Člen Rady pre dohľad (zástupca ECB)

Záujmové oblasti

  • Digitálna agenda
  • Rozpočtové otázky
  • Vykazovanie na účely dohľadu
  • Informačné technológie
  • Činnosti v rámci auditu

Vzdelanie

1987
magisterský titul v odbore ekonómie, Helsinki School of Economics and Business Administration, Fínsko
1982
magisterský titul v odbore práva (odborná príprava na súde), University of Helsinki, Fínsko

Pracovné skúsenosti

od februára 2017
člen Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupca ECB)
2002 – 2017
viceguvernér, Suomen Pankki – Finlands Bank (2008 – 2017)
člen predstavenstva, Suomen Pankki – Finlands Bank (2002 – 2007)
2008 – 2017
náhradník člena Rady guvernérov ECB
2008 – 2017
predseda rady fínskeho orgánu finančného dohľadu (Finanssivalvonta)
1998 – 2001
generálny riaditeľ, Postipankki Ltd./Leonia Bank/banková divízia skupiny Sampo Group
1995 – 1997
generálny riaditeľ, OKOBANK plc (1997)
výkonný riaditeľ a člen predstavenstva, OKOBANK plc (1995 – 1996)
1985 – 1995
finančný riaditeľ, Outokumpu Corporation (1989 – 1995)
zástupca finančného manažéra a finančný manažér, Outokumpu Corporation (1985 – 1988)
1984 – 1985
odborná diplomatická príprava a atašé, fínske ministerstvo zahraničných vecí
1983 – 1984
súdna príprava a funkcie zástupcu obvodného sudcu

Ďalšie funkcie

od apríla 2017
predseda predstavenstva, OLVI plc
2017 – 2021
predseda predstavenstva, FINNVERA Oyj (štátna exportná úverová agentúra)
2017  – 2019
člen riadiaceho výboru Rady pre dohľad
2015 – 2017
predseda Rozpočtového výboru ESCB
2014
člen Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (zástupca Suomen Pankki – Finlands Bank)
2008 – 2017
náhradník člena Rady guvernérov MMF
2005 – 2017
člen Hospodárskeho a finančného výboru, Európska komisia
2012 – 2015
predseda Výboru pre kontroling ESCB
2010 – 2013
člen Výboru pre medzinárodné vzťahy ESCB
2004 – 2006
predseda a člen Výboru pre externý audit, MMF
2002 – 2003
člen Poradného výboru pre bankovníctvo, Európska komisia
2000 – 2001
člen predstavenstva Veikkaus Oy
2000 – 2001
člen predstavenstva Konfederácie zamestnávateľov v sektore služieb, Fínsko
2000 – 2001
prvý podpredseda rady fínskej bankovej asociácie
1999 – 2001
podpredseda Helsinskej obchodnej komory
1998 – 1999
člen predstavenstva Helsinskej obchodnej komory
1991 – 1998
člen predstavenstva IS-Yhtymä Oy

Uznania a ocenenia

2009
nositeľ Radu fínskej bielej ruže