Membru tal-Bord Superviżorju (rappreżentant tal-BĊE)

Edukazzjoni

1987
Master fl-Ekonomija, Skola tal-Ekonomija u l-Maniġment ta’ Ħelsinki, Finlandja
1982
Master fil-Liġi (imħarreġ fil-Qorti), Università ta’ Ħelsinki, Finlandja

Karriera professjonali

Minn Frar 2017
Membru tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (rappreżentant tal-BĊE)
Minn April 2017
Membru tat-Kumitat tat-Tmexxija talBord Superviżorju
2002-17
Deputat Gvernatur, Suomen Pankki – Finlands Bank (2008-17)
Membru tal-Bord, Suomen Pankki – Finlands Bank (2002-07)
2008-17
Supplent, Kunsill Governattiv tal-BĊE
2008-17
President tal-Bord, Awtorità Superviżorja Finanzjarja tal-Finlandja
2014
Membru tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (rappreżentant ta’ Suomen Pankki – Finlands Bank)
1998-2001
Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, Postipankki Ltd / Leonia Bank / Banking business of Sampo Group
1995-1997
Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, OKOBANK plc (1997)
Direttur Eżekuttiv u Membru tal-Bord, OKOBANK plc (1995-1996)
1985-95
Direttur tal-Finanzi, Outokumpu Corporation (1989-95)
Assistent Maniġer Finanzjarju u Maniġer Finanzjarju, Outokumpu Corporation (1985-1988)
1984-85
Kors ta’ taħriġ fid-diplomazija u attaché, Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Finlandja
1983-84
Taħriġ fil-qorti u karigi temporanji ta’ mħallef ambulanti

Karigi oħra

Minn April 2017
President tal-Bord tad-Diretturi, OLVI plc
Minn April 2017
President tal-Bord tad-Diretturi, FINNVERA Oyj (Aġenzija tal-Kreditu tal-Esportazzjoni tal-Istat)
2015-17
President, Kumitat tal-Baġit, SEBĊ
2008-17
Supplent, Bord tal-Gvernaturi, FMI
2005-17
Membru, Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, Kummissjoni Ewropea
2012-15
President, Kumitat tal-Kontroll, SEBĊ
2010-13
Membru, Kumitat tar-Relazzjonijiet Internazzjonali, SEBĊ
2004-06
President u Membru, Kumitat tal-Verifika Esterna, FMI
2002-03
Membru, Kumitat Konsultattiv Bankarju, Kummissjoni Ewropea
2000-01
Membru tal-Bord, Veikkaus Oy
2000-01
Membru tal-Bord, Konfederazzjoni tas-Sidien tal-Industriji tas-Servizzi, Finlandja
2000-01
L-ewwel Viċi President tal-Bord, Assoċjazzjoni tal-Bankiera, Finlandja
1999-2001
Viċi President, Kamra tal-Kummerċ ta’ Ħelsinki
1998-99
Membru tal-Bord, Kamra tal-Kummerċ ta’ Ħelsinki
1991-98
Membru tal-Bord, IS-Yhtymä Oy

Ġieħ u unuri

2009
Kmandant tal-Ordni tal-Warda l-Bajda tal-Finlandja