Menu

Membru tal-Bord Superviżorju (rappreżentant tal-BĊE)

Oqsma ta’ interess

  • Aġenda diġitali
  • Kwistjonijiet tal-baġit
  • Rappurtar superviżorju
  • Kwistjonijet tal-IT
  • Attivitajet ta’ verifika

Edukazzjoni

1987
Master fl-Ekonomija, Skola tal-Ekonomija u l-Maniġment ta’ Ħelsinki, Finlandja
1982
Master fil-Liġi (imħarreġ fil-Qorti), Università ta’ Ħelsinki, Finlandja

Karriera professjonali

Minn Frar 2017
Membru tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (rappreżentant tal-BĊE)
2002-17
Deputat Gvernatur, Suomen Pankki – Finlands Bank (2008-17)
Membru tal-Bord, Suomen Pankki – Finlands Bank (2002-07)
2008-17
Supplent, Kunsill Governattiv tal-BĊE
2008-17
President tal-Bord, Awtorità Superviżorja Finanzjarja tal-Finlandja
1998-2001
CEO, Postipankki Ltd. / Leonia Bank / Attività bankarja tas-Sampo Group
1995-97
CEO, OKOBANK plc (1997)
Direttur Eżekuttiv u Membru tal-Bord, OKOBANK plc (1995-96)
1985-95
Direttur tal-Finanzi, Outokumpu Corporation(1989-95)
Assistent Maniġer Finanzjarju u Maniġer Finanzjarju, Outokumpu Corporation(1985-88)
1984-85
Kors ta’ taħriġ fid-diplomazija u attaché, Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Finlandja
1983-84
Taħriġ fil-qorti u karigi temporanji ta’ mħallef ambulanti

Karigi oħra

Minn April 2017
President tal-Bord tad-Diretturi, OLVI plc
2017-21
President tal-Bord tad-Diretturi, FINNVERA Oyj (Aġenzija tal-Istat tal-Esportazzjoni tal-Kreditu)
2017-19
Membru tal-Kumitat tat-Tmexxija tal-Bord Superviżorju
2015-17
President, Kumitat tal-Baġit, SEBĊ
2014
Membru tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (Suomen Pankki – rappreżentant tal-Bank Finlands)
2008-17
Supplent, Bord tal-Gvernaturi, FMI
2005-17
Membru, Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, Kummissjoni Ewropea
2012-15
President, Kumitat tal-Kontroll, SEBĊ
2010-13
Membru, Kumitat tar-Relazzjonijiet Internazzjonali, SEBĊ
2004-06
President u Membru, Kumitat tal-Verifika Esterna, FMI
2002-03
Membru, Kumitat Konsultattiv Bankarju, Kummissjoni Ewropea
2000-01
Membru tal-Bord, Veikkaus Oy
2000-01
Membru tal-Bord, Konfederazzjoni tas-Sidien tal-Industriji tas-Servizzi, Finlandja
2000-01
L-ewwel Viċi President tal-Bord, Assoċjazzjoni tal-Bankiera, Finlandja
1999-2001
Viċi President, Kamra tal-Kummerċ ta’ Ħelsinki
1998-99
Membru tal-Bord, Kamra tal-Kummerċ ta’ Ħelsinki
1991-98
Membru tal-Bord, IS-Yhtymä Oy

Ġieħ u unuri

2009
Kmandant tal-Ordni tal-Warda l-Bajda tal-Finlandja