Menu

Uzraudzības valdes loceklis (ECB pārstāvis)

Interešu jomas

  • Digitālie jautājumi
  • Budžeta jautājumi
  • Uzraudzības pārskatu sniegšana
  • IT jautājumi
  • Audita darbības

Izglītība

1987
Maģistra grāds ekonomikā, Helsinku Ekonomikas un biznesa skola, Somija
1982
Maģistra grāds tiesību zinātnē (tiesneša kvalifikācija), Helsinku Universitāte, Somija

Profesionālā karjera

Kopš 2017. gada februāra
Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes loceklis (ECB pārstāvis)
2002–2017
Suomen Pankki – Finlands Bank prezidenta vietnieks (2008–2017)
Suomen Pankki – Finlands Bank valdes loceklis (2002–2007)
2008–2017
ECB Padomes locekļa aizstājējs
2008–2017
Somijas Finanšu uzraudzības iestādes valdes priekšsēdētājs
1998–2001
Postipankki Ltd./Leonia Bank/Sampo Group banku nozares izpilddirektors
1995–1997
OKOBANK plc priekšsēdētājs (1997)
OKOBANK plc izpilddirektors un valdes loceklis (1995–1996)
1985–1995
Outokumpu Corporation finanšu direktors (1989–1995)
Outokumpu Corporation finanšu vadītāja asistents un finanšu vadītājs (1985–1988)
1984–1985
Atašejs Somijas Ārlietu ministrijā (apmeklējis apmācības kursu diplomātijā)
1983–1984
Stažēšanās tiesā, tiesneša aizvietotāja pienākumu izpildītājs apgabaltiesā

Citi amati

Kopš 2017. gada aprīļa
OLVI plc Direktoru padomes priekšsēdētājs
2017–2021
FINNVERA Oyj (valsts eksporta kreditēšanas aģentūra) Direktoru padomes priekšsēdētājs
2017–2019
Uzraudzības valdes Vadības komitejas loceklis
2015–2017
ECBS Budžeta komitejas priekšsēdētājs
2014
Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes loceklis (Suomen Pankki – Finlands Bank pārstāvis)
2008–2017
Vietnieks SVF Pilnvarnieku valdē
2005–2017
Ekonomikas un finanšu komitejas loceklis, Eiropas Komisija
2012–2015
ECBS Kontroles komitejas priekšsēdētājs
2010–2013
ECBS Starptautisko attiecību komitejas loceklis
2004–2006
SVF Ārējās revīzijas komitejas priekšsēdētājs un loceklis
2002–2003
Padomdevēja komitejas banku jautājumos loceklis, Eiropas Komisija
2000–2001
Veikkaus Oy valdes loceklis
2000–2001
Somijas Darba devēju konfederācijas pakalpojumu nozarē valdes loceklis
2000–2001
Somijas Baņķieru asociācijas valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks
1999-2001
Helsinku Tirdzniecības kameras priekšsēdētāja vietnieks
1998–1999
Helsinku Tirdzniecības kameras valdes loceklis
1991–1998
IS-Yhtymä Oy valdes loceklis

Atzinības raksti un apbalvojumi

2009
Somijas Baltās Rozes Lielkrusta ordeņa komandieris