Menu

Priežiūros valdybos narys (ECB atstovas)

Domėjimosi sritys

  • Skaitmeninė darbotvarkė
  • Biudžeto klausimai
  • Priežiūrinė atskaitomybė
  • IT klausimai
  • Audito veikla

Išsilavinimas

1987
Ekonomikos magistro laipsnis, Helsinkio ekonomikos ir verslo administravimo mokykla, Suomija
1982
Teisės magistro laipsnis (su teisine praktika teisme), Helsinkio universitetas, Suomija

Profesinė patirtis

Nuo 2017 m. vasario mėn.
Bendro priežiūros mechanizmo priežiūros valdybos narys (ECB atstovas)
2002–2017
Suomen Pankki – Finlands Bank valdytojo pavaduotojas (2008–2017)
Suomen Pankki – Finlands Bank valdybos narys (2002–2007)
2008–2017
ECB valdančiosios tarybos pakaitinis narys
2008–2017
Suomijos finansų priežiūros tarnybos valdybos pirmininkas
1998–2001
Postipankki Ltd. / Leonia Bank / Sampo Group (bankų srities) generalinis direktorius
1995–1997
OKOBANK plc generalinis direktorius (1997)
OKOBANK plc vykdomasis direktorius ir valdybos narys (1995–1996)
1985–1995
Outokumpu Corporation finansų direktorius (1989–1995)
Outokumpu Corporation finansų valdytojo pavaduotojas ir finansų valdytojas (1985–1988)
1984–1985
Diplomatų mokymo kursas, Suomijos užsienio reikalų ministerijos atašė
1983–1984
Teisinė praktika teisme, laikinasis apskrities teismo teisėjas

Kitos pareigos

Nuo 2017 m. balandžio mėn.
OLVI plc valdybos pirmininkas
2017–2021
FINNVERA Oyj (valstybinė eksporto kreditų agentūra) valdybos pirmininkas
2017–2019
Priežiūros valdybos iniciatyvinio komiteto narys
2015–2017
ECBS Biudžeto komiteto pirmininkas
2014
Bendro priežiūros mechanizmo Priežiūros valdybos narys (Suomen Pankki – Finlands Bank atstovas)
2008–2017
TVF valdybos pakaitinis narys
2005–2017
Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų komiteto narys
2012–2015
ECBS valdymo priežiūros komiteto pirmininkas
2010–2013
ECBS Tarptautinių ryšių komiteto narys
2004–2006
TVF Išorės audito komiteto pirmininkas ir narys
2002–2003
Europos Komisijos Bankininkystės patariamojo komiteto narys
2000–2001
Veikkaus Oy valdybos narys
2000–2001
Suomijos paslaugų pramonės darbdavių konfederacijos valdybos narys
2000–2001
Suomijos bankininkų asociacijos valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas
1999–2001
Helsinkio prekybos rūmų pirmininko pavaduotojas
1998–1999
Helsinkio prekybos rūmų valdybos narys
1991–1998
IS-Yhtymä Oy valdybos narys

Apdovanojimai ir premijos

2009
Suomijos Baltosios rožės ordino komandoras