Menu

Järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

Huvivaldkonnad

  • Digitaalarengu tegevuskava
  • Eelarveküsimused
  • Järelevalvearuandlus
  • IT-küsimused
  • Audititegevus

Haridus

1987
Magistrikraad majandusteaduses, Helsingin kauppakorkeakoulu, Soome
1982
Magistrikraad õigusteaduses (asekohtunik), Helsingin yliopisto, Soome

Ametikäik

Veebruar 2017 –
Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)
2002–2017
Soome keskpanga asepresident (2008–2017)
Soome keskpanga juhatuse liige (2002–2007)
2008–2017
EKP nõukogu asendusliige
2008–2017
Soome Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
1998–2001
Postipankki Ltd / Leonia Bank / Sampo Group (pangandusvaldkond), tegevjuht
1995–1997
OKOBANK plc, tegevjuht (1997)
OKOBANK plc, tegevdirektor, juhatuse esimees (1995–1996)
1985–1995
Outokumpu Corporation, finantsdirektor (1989–1995)
Outokumpu Corporation, finantsjuhi abi, finantsjuht (1985–1988)
1984–1985
Soome välisministeerium, diplomaatide koolitus, atašee
1983–1984
Erinevad koolitused ja ametikohad ringkonnakohtus

Muud ametikohad

Aprill 2017 –
OLVI plc, juhatuse esimees
2017 – 2021
FINNVERA Oyj (riiklik ekspordikrediidi agentuur), juhatuse esimees
2017–2019
Järelevalvenõukogu juhtkomitee liige
2015–2017
EKPSi eelarvekomitee esimees
2014
Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige (Soome keskpanga esindaja)
2008–2017
IMFi nõukogu asendusliige
2005–2017
Euroopa Komisjoni majandus- ja rahanduskomitee liige
2012–2015
EKPSi kontrollikomitee esimees
2010–2013
EKPSi rahvusvaheliste suhete komitee liige
2004–2006
IMFi välisauditi komitee liige, esimees
2002–2003
Euroopa Komisjoni panganduse nõuandekomitee liige
2000–2001
Veikkaus Oy, juhatuse liige
2000–2001
Soome teenindustööandjate liidu juhatuse liige
2000–2001
Soome pankurite liit, eesistuja esimene asetäitja
1999–2001
Helsingi kaubanduskoda, aseesimees
1998–1999
Helsingi kaubanduskoda, juhatuse liige
1991–1998
IS-Yhtymä Oy, juhatuse liige

Aunimetused ja autasud

2009
Soome Vabariigi Valge Roosi Rüütliordu komandör