Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου (εκπρόσωπος της ΕΚΤ)

Τίτλοι σπουδών

1987
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελσίνκι (Helsingin kauppakorkeakoulu), Φινλανδία
1982
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές Επιστήμες (με άσκηση στο δικαστήριο), Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (Helsingin yliopisto), Φινλανδία

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Από τον Φεβρουάριο του 2017
Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (εκπρόσωπος της ΕΚΤ)
Από τον Απρίλιο του 2017
Μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής, Εποπτικό Συμβούλιο
2002-2017
Υποδιοικητής, Suomen Pankki – Finlands Bank (2008-2017)
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Suomen Pankki - Finlands Bank (2002-2007)
2008-2017
Αναπληρωτής στο Διοικητικό Συμβούλιο, ΕΚΤ
2008-2017
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Φινλανδίας
2014
Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (εκπρόσωπος της Suomen Pankki – Finlands Bank)
1998-2001
Διευθύνων σύμβουλος, Postipankki Ltd. / Leonia Bank / Τραπεζικές επιχειρήσεις του Ομίλου Sampo
1995-1997
Διευθύνων σύμβουλος, OKOBANK plc (1997)
Εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, OKOBANK plc (1995-1996)
1985-1995
Οικονομικός διευθυντής, Outokumpu Oy (1989-1995)
Αναπληρωτής οικονομικός διαχειριστής και οικονομικός διαχειριστής, Outokumpu Oy (1985-1988)
1984-1985
Εκπαίδευση υποψήφιων διπλωματών και ακόλουθος, Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας
1983-1984
Άσκηση και αναπλήρωση θέσεων, περιφερειακό δικαστήριο

Άλλες δραστηριότητες

Από τον Απρίλιο 2017
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, OLVI plc
Από τον Απριλίο 2017
Πρόεδρος του Διοικητικό Συμβούλιο, FINNVERA Oyj (κρατικός οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων)
2015-2017
Πρόεδρος, Επιτροπή Προϋπολογισμού του ΕΣΚΤ
2008-2017
Αναπληρωτής, Συμβούλιο Διοικητών του ΔΝΤ
2005-2017
Μέλος, Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2012-2015
Πρόεδρος, Επιτροπή Ελέγχου του ΕΣΚΤ
2010-2013
Μέλος, Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του ΕΣΚΤ
2004-2006
Πρόεδρος και μέλος, Επιτροπή Εξωτερικής Επιθεώρησης, ΔΝΤ
2002-2003
Μέλος, Συμβουλευτική Επιτροπή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2000-2001
Μέλος, Διοικητικό Συμβούλιο, Veikkaus Oy
2000-2001
Μέλος, Διοικητικό Συμβούλιο, Συνομοσπονδία εργοδοτών του κλάδου υπηρεσιών (Palvelutyönantajat ry), Φινλανδία
2000-2001
Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διοικητικό Συμβούλιο, Ένωση Τραπεζιτών (Suomen Pankkiyhdistys), Φινλανδία
1999-2001
Αντιπρόεδρος, Εμπορικό Επιμελητήριο του Ελσίνκι (Helsingin kauppakamari)
1998-1999
Μέλος, Διοικητικό Συμβούλιο, Εμπορικό Επιμελητήριο του Ελσίνκι (Helsingin kauppakamari)
1991-1998
Μέλος, Διοικητικό Συμβούλιο, IS-Yhtymä Oy

Διακρίσεις και βραβεία

2009
Ταξιάρχης, Τάγμα του Λευκού Ρόδου, Φινλανδία