Menu

Член на Надзорния съвет (представител на ЕЦБ)

Сфери на интерес

  • Цифрови технологии
  • Бюджетни въпроси
  • Надзорно отчитане
  • Въпроси в областта на ИТ
  • Одитна дейност

Образование

1987
Магистърска степен по икономика, Helsinki School of Economics and Business Administration, Финландия
1982
Магистърска степен по право (със съдебна квалификация), University of Helsinki, Финландия

Професионален опит

от февруари 2017 г.
Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (представител на ЕЦБ)
2002 – 2017
Заместник-управител на Suomen Pankki – Finlands Bank (2008–2017)
Член на Съвета, Suomen Pankki – Finlands Bank (2002–2007)
2008 – 2017
Заместващ член на Управителния съвет на ЕЦБ
2008 – 2017
Председател на Съвета на Финландския орган за банков надзор
1998 – 2001
Главен изпълнителен директор, Postipankki Ltd. / Leonia Bank / Банка на Sampo Group
1995 – 1997
Главен изпълнителен директор, OKOBANK plc (1997)
Изпълнителен директор и член на Съвета, OKOBANK plc (1995–1996)
1985 – 1995
Финансов директор, Outokumpu Corporation (1989–1995)
Помощник финансов управител и финансов управител, Outokumpu Corporation (1985–1988)
1984 – 1985
Курс по дипломация и аташе, Министерство на външните работи на Финландия
1983 – 1984
Съдебна квалификация и районен съдия по заместване

Други постове

от април 2017 г.
Председател на Съвета на директорите, OLVI plc
2017 – 2021
Председател на Съвета на директорите, FINNVERA Oyj (държавна кредитна агенция за износа)
2017 – 2019
Член на Ръководния комитет на Надзорния съвет
2015 – 2017
Председател на Бюджетния комитет на ЕСЦБ
2014
Член на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (представител на Suomen Pankki – Finlands Bank)
2008 – 2017
Заместващ член на Управителния съвет на МВФ
2005 – 2017
Член на Икономическия и финансов комитет на Европейската комисия
2012 – 2015
Председател на Комитета по контрола на ЕСЦБ
2010 – 2013
Член на Комитета за международни отношения на ЕСЦБ
2004 – 2006
Председател и член на Комитета за външен одит на МВФ
2002 – 2003
Член на Банковия консултативен комитет на Европейската комисия
2000 – 2001
Член на Съвета, Veikkaus Oy
2000 – 2001
Член на Съвета, Конфедерация на работодателите в сектора на услугите, Финландия
2000 – 2001
Първи заместник-председател, Асоциация на банкерите, Финландия
1999 – 2001
Заместник-председател на Хелзинкската търговска камара
1998 – 1999
Член на Съвета на Хелзинкската търговска камара
1991 – 1998
Член на Съвета, IS-Yhtymä Oy

Отличия и награди

2009
Кавалер на Ордена на Бялата роза на Финландия