Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsnämndens ordförande

Andrea Enria

Utbildning
1989

Ekon. mag (M. Phil), University of Cambridge, Storbritannien

1987

Ekon. kand., Università Bocconi, Milano, Italien

Yrkeskarriär
Sedan januari 2019

Ordförande för Europeiska centralbankens (ECB) tillsynsnämnd

2011–2018

Ordförande, Europeiska bankmyndigheten (EBA)

2008–2011

Chef för enheten för tillsyn och tillsynspolicyer, Banca d’Italia

2004–2008

Generalsekreterare för Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter (CEBS) och bolagssekreterare för CEBS Secretariat Limited

2003–2004

Chef för avdelningen för finansiell tillsyn, direktoratet för finansiell stabilitet och tillsyn, ECB

2001–2003

Ansvarig och sekreterare för Banktillsynskommittén (BSC) inom Europeiska centralbankssystemet, direktoratet för finansiell stabilitet och tillsyn, ECB

1999–2001

Expert och därefter seniorexpert inom makroprudentiell analys på enheten för bankverksamhet och finansiella frågor, avdelningen för tillsyn, ECB

1996–1999

Förste ekonom på enheten för finansiella strukturer, direktoratet för monetär och finansiell sektor, generaldirektoratet för forskning, Banca d’Italia

1988–1996

Ekonom på avdelningen för bankforskning och därefter på avdelningen för konkurrenspolitik, enheten för reglering och allmänna frågor, generaldirektoratet för bankverksamhet och finansiell tillsyn, Banca d’Italia

Andra befattningar
1995

Rådgivare (utlånad från Banca d’Italia) till den italienska premiärministern Lamberto Dini

Visselblåsning