Menu

Tillsynsnämndens ordförande

Utbildning

1989
Ekon. mag (M. Phil), University of Cambridge, Storbritannien
1987
Ekon. kand., Università Bocconi, Milano, Italien

Yrkeskarriär

Sedan januari 2019
Ordförande för Europeiska centralbankens (ECB) tillsynsnämnd
2011–2018
Ordförande, Europeiska bankmyndigheten (EBA)
2008–2011
Chef för enheten för tillsyn och tillsynspolicyer, Banca d’Italia
2004–2008
Generalsekreterare för Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter (CEBS) och bolagssekreterare för CEBS Secretariat Limited
2003–2004
Chef för avdelningen för finansiell tillsyn, direktoratet för finansiell stabilitet och tillsyn, ECB
2001–2003
Ansvarig och sekreterare för Banktillsynskommittén (BSC) inom Europeiska centralbankssystemet, direktoratet för finansiell stabilitet och tillsyn, ECB
1999–2001
Expert och därefter seniorexpert inom makroprudentiell analys på enheten för bankverksamhet och finansiella frågor, avdelningen för tillsyn, ECB
1996–1999
Förste ekonom på enheten för finansiella strukturer, direktoratet för monetär och finansiell sektor, generaldirektoratet för forskning, Banca d’Italia
1988–1996
Ekonom på avdelningen för bankforskning och därefter på avdelningen för konkurrenspolitik, enheten för reglering och allmänna frågor, generaldirektoratet för bankverksamhet och finansiell tillsyn, Banca d’Italia

Andra befattningar

1995
Rådgivare (utlånad från Banca d’Italia) till den italienska premiärministern Lamberto Dini