Menu

Predseda Rady pre dohľad

Vzdelanie

1989
magisterský titul (M. Phil) v odbore ekonómie, University of Cambridge, Spojené kráľovstvo
1987
bakalársky titul v odbore ekonómie, Università Bocconi, Miláno, Taliansko

Pracovné skúsenosti

od januára 2019
predseda Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB)
2011 – 2018
predseda Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA)
2008 – 2011
vedúci oddelenia tvorby nariadení a pravidiel v oblasti dohľadu, Banca d’Italia
2004 – 2008
generálny tajomník Výboru európskych orgánov bankového dohľadu (Committee of European Banking Supervisors – CEBS) a tajomník spoločnosti CEBS Secretariat Limited
2003 – 2004
vedúci odboru finančného dohľadu, riaditeľstvo pre finančnú stabilitu a dohľad, ECB
2001 – 2003
vedúci pracovník a tajomník Výboru Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) pre bankový dohľad (Banking Supervision Committee – BSC), riaditeľstvo pre finančnú stabilitu a dohľad, ECB
1999 – 2001
expert a neskôr hlavný expert sekcie makroprudenciálnych analýz v rámci útvaru pre bankové a finančné záležitosti, odbor pre prudenciálny dohľad, ECB
1996 – 1999
hlavný ekonóm útvaru finančných štruktúr, riaditeľstvo pre menový a finančný sektor, generálne riaditeľstvo pre výskum, Banca d’Italia
1988 – 1996
ekonóm v odbore bankového výskumu, neskôr v odbore politík v oblasti hospodárskej súťaže, oddelenie pre reguláciu a všeobecné záležitosti, generálne riaditeľstvo pre bankový a finančný dohľad, Banca d’Italia

Ďalšie funkcie

1995
poradca talianskeho predsedu vlády Lamberta Diniho, vyslaný z Banca d’Italia