Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Predseda Rady pre dohľad

Andrea Enria

Vzdelanie
1989

magisterský titul (M. Phil) v odbore ekonómie, University of Cambridge, Spojené kráľovstvo

1987

bakalársky titul v odbore ekonómie, Università Bocconi, Miláno, Taliansko

Pracovné skúsenosti
od januára 2019

predseda Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB)

2011 – 2018

predseda Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA)

2008 – 2011

vedúci oddelenia tvorby nariadení a pravidiel v oblasti dohľadu, Banca d’Italia

2004 – 2008

generálny tajomník Výboru európskych orgánov bankového dohľadu (Committee of European Banking Supervisors – CEBS) a tajomník spoločnosti CEBS Secretariat Limited

2003 – 2004

vedúci odboru finančného dohľadu, riaditeľstvo pre finančnú stabilitu a dohľad, ECB

2001 – 2003

vedúci pracovník a tajomník Výboru Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) pre bankový dohľad (Banking Supervision Committee – BSC), riaditeľstvo pre finančnú stabilitu a dohľad, ECB

1999 – 2001

expert a neskôr hlavný expert sekcie makroprudenciálnych analýz v rámci útvaru pre bankové a finančné záležitosti, odbor pre prudenciálny dohľad, ECB

1996 – 1999

hlavný ekonóm útvaru finančných štruktúr, riaditeľstvo pre menový a finančný sektor, generálne riaditeľstvo pre výskum, Banca d’Italia

1988 – 1996

ekonóm v odbore bankového výskumu, neskôr v odbore politík v oblasti hospodárskej súťaže, oddelenie pre reguláciu a všeobecné záležitosti, generálne riaditeľstvo pre bankový a finančný dohľad, Banca d’Italia

Ďalšie funkcie
1995

poradca talianskeho predsedu vlády Lamberta Diniho, vyslaný z Banca d’Italia

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)