Menu

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru

Wykształcenie

1989
Magisterium z ekonomii (M. Phil), Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania
1987
Licencjat z ekonomii, Uniwersytet Bocconiego w Mediolanie, Włochy

Doświadczenie zawodowe

od stycznia 2019
Przewodniczący Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
2011–18
Przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
2008–11
Szef Wydziału Regulacji i Polityk Nadzorczych, Banca d’Italia
2004–08
Sekretarz generalny Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS) i sekretarz spółki CEBS Secretariat Limited
2003–04
Naczelnik Działu Nadzoru Finansowego, Dyrekcja ds. Stabilności Finansowej i Nadzoru Finansowego, EBC
2001–03
Główny specjalista (Principal), sekretarz Komitetu Europejskiego Systemu Banków Centralnych ds. Nadzoru Bankowego, Dyrekcja ds. Stabilności Finansowej i Nadzoru Finansowego, EBC
1999–2001
Specjalista, potem starszy specjalista w dziedzinie analiz makroostrożnościowych w zespole do spraw bankowych i finansowych, Dział Nadzoru Ostrożnościowego, EBC
1996–99
Starszy ekonomista w zespole ds. struktur finansowych, Dyrekcja ds. Sektora Monetarnego i Finansowego, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, Banca d’Italia
1988–96
Ekonomista w Dziale Badań nad Bankowością, a następnie w Dziale ds. Polityki na rzecz Konkurencji, Departament do Spraw Regulacyjnych i Ogólnych, Dyrekcja Generalna ds. Nadzoru Bankowego i Finansowego, Banca d’Italia

Inne funkcje

1995
Doradca premiera Włoch Lamberta Diniego z ramienia Banca d’Italia