Menu

President tal-Bord Superviżorju

Edukazzjoni

1989
Maġisteru fl-Ekonomija, Università ta' Cambridge, ir-Renju Unit
1987
Baċellerat fl-Ekonomija, Università Bocconi, Milan, Italja

Karriera professjonali

Minn Jannar 2019
President tal-Bord Superviżorju, Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)
2011-18
President, Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)
2008-11
Kap tad-Dipartiment tar-Regolamenti Superviżorji u tal-Politika, Banca d’Italia
2004-08
Segretarju Ġenerali tal-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej (CEBS), u Segretarju tal-Kumpanija tas-Segretarjat CEBS Limited
2003-04
Kap tad-Diviżjoni tas-Superviżjoni Finanjarja, Direttorat tal-Istabbiltà u Sorveljanza Finanzjarja, BĊE
2001-03
Prinċipal, Segretarju tal-Kumitat għas-Sorveljanza Bankarja (KSB) tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali, Direttorat Stabbiltà u Superviżjoni Finanzjarja, BĊE
1999-2001
Espert u mbagħad Espert Anzjan fl-Analiżi Makroprudenzjali fit-Taqsima tal-Banek u l-Kwistjonijiet Finanzjarji, Diviżjoni tas-Superviżjoni Prudenzjali, BĊE
1996-99
Ekonomista Anzjan fl-Unità tal-Istrutturi Finanzjarji, Direttorat tas-Settur Monetarju u Finanzjarju, Direttorat Ġenerali Riċerka, Banca d'Italia
1988-96
Ekonomista fid-Diviżjoni tar-Riċerka Bankarja u mbagħad fid-Diviżjoni tal-Politika tal-Kompetizzjoni, Dipartiment tar-Regolamenti u l-Affarijiet Ġenerali, Direttorat Ġenerali Banek u Superviżjoni Finanzjarja, Banca d'Italia

Karigi oħra

1995
Konsulent tal-Prim Ministru Taljan Lamberto Dini, issekondat mill-Banca d’Italia