Menu

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs

Izglītība

1989
Maģistra grāds (M. Phil) ekonomikā, Kembridžas universitāte, Apvienotā Karaliste
1987
Bakalaura grāds ekonomikā, Università Bocconi, Milāna, Itālija

Profesionālā karjera

Kopš 2019. gada janvāra
Eiropas Centrālās bankas (ECB) Uzraudzības valdes priekšsēdētājs
2011–2018
Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētājs
2008–2011
Banca d’Italia Uzraudzības regulējuma un politikas nodaļas vadītājs
2004–2008
Eiropas Banku uzraugu komitejas (CEBS) ģenerālsekretārs un CEBS Secretariat Limited korporatīvais sekretārs
2003–2004
ECB Finanšu stabilitātes un uzraudzības direktorāta Finanšu uzraudzības nodaļas vadītājs
2001–2003
Eiropas Centrālo banku sistēmas Banku uzraudzības komitejas (BSC) galvenais sekretārs, ECB Finanšu stabilitātes un uzraudzības direktorāts
1999–2001
ECB Prudenciālās uzraudzības nodaļas Banku un finanšu jautājumu daļas makroekonomiskās analīzes eksperts un vecākais eksperts
1996–1999
Banca d’Italia Finanšu struktūru daļas, Monetārā un finanšu sektora nodaļas un Vispārējo pētījumu nodaļas vecākais ekonomists
1988–1996
Banca d’Italia Banku pētījumu nodaļas, vēlāk Konkurences politikas nodaļas, Regulējuma un vispārējo jautājumu departamenta, Banku un finanšu uzraudzības ģenerāldirektorāta ekonomists

Citi amati

1995
Itālijas premjerministra Lamberto Dini konsultants Banca d’Italia nosūtījumā