Menu


Järelevalvenõukogu esimees

Haridus

1989
Magistrikraad majandusteaduses, University of Cambridge, Ühendkuningriik
1987
Bakalaureusekraad majandusteaduses, Università Bocconi, Milano, Itaalia

Ametikäik

Jaanuar 2019 –
Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvenõukogu esimees
2011–2018
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja
2008–2011
Itaalia keskpanga järelevalveregulatsiooni ja -poliitika osakonna juhataja
2004–2008
Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee (CEBS) peasekretär; CEBS Secretariat Limited juhatuse esimees
2003–2004
Finantsjärelevalve osakonna juhataja, finantsstabiilsuse ja -järelevalve direktoraat, EKP
2001–2003
Peaspetsialist ja Euroopa Keskpankade Süsteemi pangandusjärelevalve komitee peasekretär, finantsstabiilsuse ja -järelevalve direktoraat, EKP
1999–2001
Makrotasandi usaldatavusjärelevalve analüüsi ekspert ja vanemekspert, usaldatavusjärelevalve osakonna pangandus- ja finantsküsimuste üksus, EKP
1996–1999
Vanemökonomist, majandusuuringute peadirektoraadi rahandus- ja finantssektori direktoraadi finantsstruktuuride üksus, Itaalia keskpank
1988–1996
Ökonomist, pangandus- ja finantsjärelevalve peadirektoraadi regulatsiooni ja üldküsimuste osakonna pangandusuuringute üksus ja konkurentsipoliitika üksus, Itaalia keskpank

Muud ametikohad

1995
Itaalia peaministri Lamberto Dini nõunik (Itaalia keskpanga lähetuses)