Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Председател на Надзорния съвет

Андреа Енрия

Образование
1989

Магистърска степен по икономика, Кеймбриджки университет, Обединено кралство

1987

Бакалавърска степен по икономика, Università Bocconi, Милано, Италия

Професионален опит
от януари 2019 г.

Председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ)

2011 – 2018

Председател на Европейския банков орган (ЕБО)

2008 – 2011

Ръководител на отдел „Надзорно регулиране и политики“, Banca d’Italia

2004 – 2008

Генерален секретар на Комитета на европейските банкови надзорници и главен секретар на CEBS Secretariat Limited

2003 – 2004

Ръководител на отдел „Финансов надзор“, дирекция „Финансова стабилност и надзор“, ЕЦБ

2001 – 2003

Ръководител на звено, секретар на Комитета за банков надзор (BSC) на Европейската система на централните банки, дирекция „Финансова стабилност и надзор“, ЕЦБ

1999 – 2001

Експерт, впоследствие старши експерт по макропруденциален анализ в звено „Банкови и финансови въпроси“, отдел „Пруденциален надзор“, ЕЦБ

1996 – 1999

Старши икономист в звено „Финансови структури“, дирекция „Паричен и финансов сектор“, Генерална дирекция „Изследвания“, Banca d’Italia

1988 – 1996

Икономист в подотдела за изследвания в областта на банковото дело, впоследствие в подотдела за политики в областта на конкуренцията, отдел „Общи въпроси“, Генерална дирекция „Банков и финансов надзор“, Banca d’Italia

Други постове
1995

Съветник на италианския министър-председател Ламберто Дини – командирован от Banca d’Italia

Подайте сигнал