Pravni akti ECB

Evropska centralna banka (ECB) kot institucija EU deluje po jasno opredeljenih pravilih, ki so v primarni in sekundarni zakonodaji Unije. Cilji in naloge ECB so določeni v Pogodbi o delovanju Evropske unije in v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Naloge v zvezi z bančnim nadzorom so bile prenesene na ECB z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora (EMN). ECB lahko pri izvajanju teh nalog sprejema tudi pravne akte na področju bančnega nadzora. Poleg tega ECB v svetovalni funkciji izdaja tudi mnenja o predlagani zakonodaji na tem področju.

Uredba o EMN

EUR-Lex

Sedaj na voljo na EUR-Lex: pravni okvir ECB

Vsi pravni akti ECB so na voljo v vseh uradnih jezikih EU ter dostopni na EUR-Lex, tj. na spletnem portalu za zakonodajo EU, ki omogoča uradni dostop do pravnih dokumentov EU.

Povezava na EUR-Lex